Otevřít hlavní menu

Vackářův oscilátor

schema Vackářova oscilátoru

Vackářův oscilátor byl zkonstruovován v roce 1949 českým inženýrem Jiřím Vackářem. Je variantou oscilátoru s rozdělenou kapacitou, podobně jako Collpittsův nebo Clappův oscilátor. Liší se tím, že jeho výstupní úroveň je relativně stabilní v závislosti na frekvenci a má větší šířku pásma, než Clappův oscilátor.

V roce 1949 český inženýr Jiří Vackář publikoval práci o návrhu stabilních oscilátorů. Jako výsledek hluboké analýzy elektronkových oscilátorů navrhl variantu Collpittsova oscilátoru, kde přidaný kapacitní dělič napětí na mřížkovém vstupu snižuje zpětnovazební napětí na potřebnou hodnotu a současně zmenšuje nežádoucí kapacitní odpor elektronky.[1]

Zde zobrazené schéma odpovídá obrázku č. 5 v jeho práci, s tím, že elektronka byla nahrazena FET tranzistorem.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. VACKÁŘ, Jiří. LC Oscillators and Their Frequency Stability [online]. Praha: Tesla Technical Reports, 1949-12 [cit. 2019-04-30]. Dostupné online. (anglicky)