Větrná růžice

Větrná růžice, též kompasová růžice či směrová růžice (nebo také hvězdný kříž ve tvaru čtyřcípé hvězdy) je grafické znázornění směrů světových stran. Větrná růžice proto, že při námořní plavbě na plachtenici nejčastěji slouží pro určování směru větru. Větrná růžice vyznačuje na kompasu hlavní a vedlejší světové strany (sever, severovýchod, východ, jihovýchod, jih, jihozápad, západ a severozápad), může být doplněna azimutovou stupnicí (od 1° do 360°).

Vetrná růžice

Výraz větrná růžice se také používá v meteorologii pro označení grafu směrů větru.

Směrová růžiceEditovat

 
Kompas s růžicí zorientovanou na sever dle střelky

Kompasová růžice je součástí kompasu a slouží k odečítání přibližného azimutu, který je přesněji zjišťován pomocí stupnice a který se odečítá od severu po směru hodinových ručiček, takže severovýchodní vítr odpovídá 45°, severozápadní odpovídá 315° ap.

Větrná růžice na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu označuje hlavní směry takto: S Tramontana / SZ Maestro / SV Greco / Z Ponente / V Levante / JZ Libeccio / JV Scirocco / J Ostro. Toto rozdělení větrné růžice na 8 dílů po 45° pochází z antiky.

Využití symboluEditovat

Čtyřcípá větrná růžice (hvězdný kříž) v kruhu je symbolem Severoatlantické aliance nebo symbolem výrobce čokoládových cukrovinek (značka Orion). Osmiramenná růžice se objevuje na symbolech Světové meteorologické organizace.

Větrný grafEditovat

 
Větrná růžice ve smyslu grafu četností rychlosti větru

Termín větrná růžice je v užším smyslu slova vyhrazen pro graf znázorňující převládající směry větru, ale též pro znázornění jeho režimu obecně. V agrometeorologii se využívají „výběrové“ růžice[1] (podmíněná větrná růžice[2]), které zachycují četnost směrů větru v souvislosti s libovolnými meteorologickými jevy (nejčastěji s teplotou nebo vlhkostí vzduchu). Větrné růžice jsou zobrazovány obvykle jako plošné a sloupcovité diagramy[3], ale též jako rozložené grafy. Na meteorologických mapách bývá směr větru označen šipkou. Špička takové větrné šipky ukazuje ten směr, kterým vítr vane.

ReferenceEditovat

  1. Uhlíř, P.: Meteorologie a klimatologie v zemědělství. 1. vyd. Československá akademie zemědělských věd, Praha, 1961. 402 s.
  2. Sobíšek, B.: Meteorologický slovník výkladový a terminologický. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha, 1993. ISBN 80-85368-45-5
  3. Nosek, M.: Metody klimatologie. Academia, Praha, 1972. 434 s.