Azimut (z arabského السمت (as-samat), znamenající “směr”) je úhel, který ve vodorovné rovině svírá určitý směr se severním nebo jižním směrem. Azimut slouží k určování polohy pozorovaného objektu a navigaci.

Azimut je úhel mezi severem (Nord) a zvoleným směrem (Point)

Topografický azimut editovat

Topografický azimut je úhel, který ve vodorovné rovině svírá určitý směr se směrem severním.

Úhel je orientovaný po směru pohybu hodinových ručiček, tedy hodnoty přibývají od severu směrem k východu, měří se ve stupních (0°–360°). Z definice vyplývá, že sever má azimut 0°, východ 90°, jih 180° a západ 270°, ovšem s výjimkou v místě jižního a severního pólu, kde všechny azimuty směřují k opačnému pólu.

 
Azimut bodu B v bodě A je 135°, pro návrat z bodu B je potřeba přičíst otočku 180° (135°+180°=azimut 315°)

Azimut může sloužit k určování směru pochodu, směru k pozorovanému objektu, směr pohybu apod. K měření azimutu při navigaci se používá buzola a v mapě také úhloměr. Podle zvolené aplikace je potřeba zohlednit magnetickou deklinaci (např. přesná navigace dle mapy) nebo stačí azimut měřit od magnetického severu (např. určení návratového směru).

Astronomický azimut editovat

V astronomii má azimut 0° jih. Hodnoty také narůstají ve směru hodinových ručiček, takže západ má potom azimut 90°, sever 180° a východ 270°.

Ve sférické astronomii se používají obzorníkové souřadnice, kde slouží azimut spolu s úhlovou výškou k určení polohy nebeského tělesa na nebeské sféře.

Související články editovat

Externí odkazy editovat