Výstružník

Výstružník je upínaný nástroj většinou z rychlořezné oceli, sloužící k přesnému opracování vyvrtaných a vyhrubovaných otvorů. Jeho pomocí lze dokončovat válcové nebo kuželovité otvory.

Kuželový výstružník (pro opracování dutiny s Morseovým kuželem)
Strojní výstružník kuželový

Při samotném vrtání nelze dosáhnout vysoké přesnosti. Při větší požadované přesnosti (třída přesnosti IT7 až IT5) se proto nejdříve vyvrtá menší otvor a ten se potom přesněji opracuje pomocí výstružníku. S jeho pomocí se odebere maximální vrstva 0,5 mm materiálu.

Popis výstružníkuEditovat

Výstružník je víceřezný nástroj se 4 až 18 řeznými břity. Břity jsou po obvodu rozmístěny s nepravidelnými odstupy, aby byl lépe dosažen přesný tvar otvoru.

Podle druhu obráběného materiálu jsou břity rovné nebo jsou ve šroubovici s úhlem stoupání 5° až 45°. Počet břitů bývá sudý, což umožňuje snadné měření průměru. Šroubovice mívá opačný sklon než vrták pro stejný směr otáčení, tedy u pravotočivého výstružníku je šroubovice levotočivá. Při opačném sklonu šroubovice by měl nástroj tendenci být vtahován do vystružovaného otvoru.

Druhy výstružníkůEditovat

Podle způsobu obrábění se výstružníky dělí na:

 1. ruční - mají dlouhou břitovou část pro lepší vedení v otvoru. Jeho stopka je zakončena čtyřhranem.
 2. strojní - má kratší břitovou část, upínací část může být jako
  • válcová stopka
  • kuželová stopka - s Morse kuželem
  • válcový otvor - tzv. nástrčný výstružník pro větší průměry

Podle tvaru otvoru se výstružníky dělí na:

 1. válcové
 2. kuželovité
  • pro otvory na kolíky ve tvaru kužele s kuželovitostí 1:50
  • pro Morseovy kužely
  • pro metrické kužely

Větší otvory se vystružují pomocí souprav více výstružníků.

Podle konstrukce jsou výstružníky:

 1. jednolité
 2. s řeznými destičkami ze slinutých karbidů - pro vyšší řezné rychlosti a zvýšení odolnosti.
 3. rozpínací – činná část je rozříznutá a zatlačováním kuličky do kuželové dutiny se zvětšuje průměr výstružníku
 4. nastavitelné - do tělesa výstružníku jsou upevněny jednotlivě nastavitelné břity


Upínání výstružníkůEditovat

Při upínání se používají tzv. volné vložky, které umožňují malý pohyb výstružníku kolmo k ose otáčení. Tak je výstružník veden předvrtaným otvorem, což vede k vyšší přesnosti obrábění.

Externí odkazyEditovat