Vít (děkan)

český římskokatolický duchovní, kanovník a děkan kapituly u sv. Víta v Praze

Vít (latinsky Vitus) (?1. května 1271) byl kanovníkem a později i děkanem kapituly u sv. Víta v Praze. Stal se reformátorem církevního zpěvu v Čechách.[1]

Vít
Úmrtí 1. května 1271
Povolání kanovník
Nábož. vyznání katolictví
Funkce Oltářník
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

ŽivotEditovat

Děkan Vít byl po celý svůj život spjat s Prahou. Studoval na pražské katedrální škole a roku 1235 se stal při svatovítské kapitule kanovníkem. Dne 22. září 1241 se stal jejím děkanem.[1]

O Vítově životě zanechal podrobné svědectví Anonymní autor českých letopisů, známých dnes též jako Druhé pokračování Kosmovo. Podle letopisce proslul děkan Vít zejména svou výřečností, kterou prokazoval v četných kázáních, zbožností, štědrostí a organizačními schopnostmi. Jeho zásluhou byl zreformován liturgický provoz v pražské kapitule, k čemuž bylo zapotřebí nových liturgických rukopisů. Kanovníci se napříště ve zpěvu nechávali zastupovat profesionálními vikáři. Také zřídil placený katedrální pěvecký sbor tzv. bonfiantů (dobrých žáků)[2] , složený z chlapců studujících v Praze. Pro chrám sv. Víta děkan zakoupil varhany a dal opisovat nejrůznější kodexy s notovými záznamy, které byly v Čechách dále šířeny.[1]

Přičinil se též o výstavbu několika oltářů nejen v katedrálním chrámu (tam dal zhotovit nový oltář roku 1245[1]), ale i v jiných kostelech v okolí (např. Strahov). Oltáře i prebendy (tj. místo duchovního s příjmem) oltářníků financoval z vlastních prostředků.

Letopisec zaznamenal i latinský epitaf na náhrobku děkana Víta: Nomen sortitus fuit a vita vere Vitus / Cuius erat vita morum fidei redimita (Jméno obdržel od života v pravdě Vitus / Jehož život věncem mravů víry byl ozdoben).

Několik exemplářů liturgických bohatě zdobených rukopisů, které byly vyrobeny v iluminátorské dílně děkana Víta, je dochováno v Knihovně Národního muzea v Praze:

ReferenceEditovat

  1. a b c d Kronika Českých zemí. 4., aktualizované vyd. Praha: Fortuna Libri, 2012. ISBN 978-80-7321-651-1. S. 104. 
  2. Hudební historie katedrály [online]. Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze [cit. 2013-08-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-07-12. 

PramenyEditovat

  • Druhé pokračování Kosmovo. In: Fontes rerum Bohemicarum. Tomus II (Prameny dějin českých. Svazek II). S. 321–326.

LiteraturaEditovat