Ultramafická hornina

Ultramafická hornina označuje skupinu magmatických hornin, které jsou složené v převážné míře pouze z mafitů a to např. hypersténu, augitu a nebo olivínu. Zastoupení těchto hlavních mafických minerálů často dosahuje rozmezí mezi 90 až 100 %. Tato skupina hornin se rozděluje na tři základní skupiny a to v podobě hlubinných, hrubozrnných a výlevných, které jsou v přírodě zastoupeny ale jen velmi sporadicky.[1] Mezi nejrozšířenější a nejznámější zástupce těchto hornin patří např. peridotit, pikrit či komatiit.

Klasifikační diagram ultramafických hornin dle IUGS. Barevné pole znázorňuje oblast peridotitů.

Ultramafické horniny jsou významným zdrojem chromu a platiny.[1] Zpravidla se jedná o tmavé horniny, což je způsobeno vysokým obsahem tmavých minerálů tvořených železem či hořčíkem.

V současnosti panuje předpoklad, že ultramafické horniny jsou hlavní horniny, které se nachází v zemském plášti.

Reference

editovat
  1. a b PETRÁNEK, Jan. Geology.cz - Ultramafický [online]. [cit. 2008-11-05]. Dostupné online.