Ulpívání

rozcestník na projektech Wikimedia

Slovo ulpívání může mít více významů:

  • Ulpívání (buddhismus) – v buddhistické terminologii zesílená, chronická forma ctižádostivosti.
  • Ulpívání v psychologii (perseverace) – ulpívavé myšlení (perseverační) je takové, které se neustále vrací k původnímu tématu i při přílivu nových podnětů