Uherské království (1000–1526)

Historický znak Uherska

Uherským královstvím v letech 10001526 se rozumí středoevropský státní útvar Maďarů v období středověku, jinak též zvané jako Uhersko či Uhry,

to lze dělit na dvě období: