UNIVAC II

UNIVAC II je počítač z roku 1958, který vznikl vylepšením staršího typu UNIVAC I, zejména zvětšením magnetické operační paměti z 1000 na 10000 slov, použitím páskové jednotky UNISERVO II, která používala pásku z umělé hmoty PET a byla kompatibilní se starými kovovými páskami pro UNIVAC I a použití tranzistorových obvodů (avšak stále to byl elektronkový počítač). UNIVAC II byl kompatibilní s již existujícími programy pro UNIVAC I jak z hlediska kódu programu, tak z hlediska uložených dat.

Použité součástiEditovat

Elektronky 5,200
Typy elektronek 20
Krystalové diody 18,000
Magnetická jádra 184,000
Transistory 1,200
Počet skříní 4

Výše uvedená čísla jsou orientační a nezahrnují vstupně-výstupní zařízení.

Programování a numerický systémEditovat

Interní číselný systém Desítková binárně kódovaná čísla
Desítkových čísel na slovo 12
Desítkových čísel na instrukci 6
Instrukcí na slovo 2
Dekódovatelné instrukce 54
Používané instrukce 54
Aritmetický systém Pevný bod
Typ instrukcí Jednoadresní
Udávaná čísla jsou v rozmezí -1 až +1

Desetinná čárka se nachází vpravo od znaménka.

Aritmetická jednotkaEditovat

Konstrukce elektronky
Aritmetický režim Sériový
Časování Synchronní
Operace Sekvenční
Včetně přístupu do paměti (mikrosekundy) Bez přístupu do paměti (mikrosekundy)
Sčítání 160 120
Násobení 1,720 1,680
Dělení 3,030 2,990

Časy pro sčítání, odčítání a násobení uvedené níže zahrnují načtení a vykonání instrukce. Tento čas zahrnuje také vytvoření výsledku v akumulátoru. Všechny instrukce jsou vykonávány s minimálním zpožděním.

Průměrná operační rychlost (mikrosekundy)
Sčítání a odčítání 200 (jedenáctimístná čísla)
Násobení 1,900 (jedenáctimístná čísla)
Dělení 3,700 (jedenáctimístná čísla)
Porovnávání 200 (dvanáctimístná čísla)
Přenos (z paměti do registru nebo naopak) 40/slovo + 80/instrukce

Magnetická operační paměťEditovat

Kapacita 10,000 slov; 120,000 znaků
Paměť 0000 - 1999
Doba přístupu Nula (Odkaz na volné místo začíná během "Time Outu")
Základní cyklus 20 mikrosekund
Konstrukce 42 oddělených magnetických paměťových matic, každá z nich je 50 jednotek široká a 80 jednotek dlouhá.


Všichni uživatelé využívají 2000 slov a 24000 číslic, paměťového prostoru magnetického operační paměti. Tento paměťový prostor je rozdělen na 42 rovin. Každá z rovin je rozdělena na dvě části, které mají rozměry 50 x 40 jader což dohromady dává 2000 jader v každé ze dvou částí roviny. Každá část roviny obsahuje jedno jádro – pro jednu binární pozici (bit) – každého z 2000 slov. Ta samá relativní binární pozice druhé poloviny slova je umístěna v paměťovém prostoru na stejném fyzickém místě, ale v jiné části roviny. Proto každá rovina obsahuje dvě binární pozice pro každé z 2000 slov; například první a čtyřicátou třetí nebo devátou a padesátou druhou. Ve skutečnosti je paměť kvádrem o rozměrech 7,25 palce x 10 palců x 12,25 palce.

Umístění v paměti tak pokaždé zahrnuje dvě jádra v každé ze 42 rovin. Tyto dvě jádra jsou určeny průnikem jednoho z 50 možných sloupců se dvěma řádky z 80 možných. V každé ze 42 rovin je jedno slovo uloženo dvakrát. Jednou je v rovině paměťového prostoru uložena první polovina slova a podruhé je uložena druhá polovina slova. Každá z obou polovin je uložena v jiné části roviny.

S pamětí je spojený vkládací registr poloviny slova, který má kapacitu 42-bitů. V průběhu odkazování se na paměť je každý bit dočasně uložen ve vkládacím registru magnetického jádra. Každé z registrů těchto jader je spojen s jednou ze 42 vrstev paměti. Když budeme zapisovat do paměti, první polovina slova se umístí do vkládacího registru a ten pomocí adresového voliče připraví příslušný sloupec a správný řádek v nejlepší části v jedné ze 42 rovin paměti. V tu chvíli jsou vkládaná data přenesena z vkládacího registru do vybrané části roviny paměti. Následně je druhá polovina slova vložena do vkládacího registru a celý proces se opakuje. Tato polovina slova je vložena do druhé části roviny paměti. Výstupy jsou realizovány stejným mechanizmem, ale v opačném směru. Rychlost paměti je závislá na rychlostí výpočetní částí UNIVACu, která povoluje vstup nebo výstup z paměti rychlostí 12 znaků za 40 mikrosekund.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku UNIVAC II na anglické Wikipedii.