Tranzitivní uzávěr

Tranzitivní uzávěr binární relace R je definován jako nejmenší (z hlediska množinové inkluze) tranzitivní nadmnožina R.

Matematicky vyjádřeno, pro tranzitivní uzávěr R' binární relace R platí:

PříkladEditovat

Máme určit tranzitivní uzávěr relace R:

 

Relace R řiká, že existuje vztah mezi 1 a 2 a mezi 2 a 3. Abychom vytvořili tranzitivní relaci R', která zachová všechny prvky relace R, je třeba ji rozšířit o vztah mezi 1 a 3, tedy prvek  . Jelikož chceme co nejmenší takovou relaci R', nebudeme ji rozšiřovat o další prvky. Tranzitivní uzávěr tak bude: