Transpozon

semiparazitická sekvence DNA

Transpozon čili transpozibilní element je semiparazitická sekvence DNA (také segment DNA), která je schopna měnit svou pozici a kopírovat se v genomu („skákat“ čili procházet transpozicí). Jsou také jedním z nástrojů genetického inženýrství jak u rostlin, tak živočichů. Hlavní dva druhy transpozonů jsou

Bakteriální kompozitní transpozon; patrné jsou palindromické sekvence na okrajích a genetická výbava uvnitř

DNA transpozony se přesouvají z místa na místo bez nutnosti replikace a jsou již v lidském genomu neaktivní (viz název jednoho z nich, Sleeping Beauty, tj. Šípková Růženka. Mohou být ale také obdobně aktivovány, byť ne polibkem z čisté lásky.)

Retrotranspozony jsou mnohem aktivnější, tvoří až 45 % lidského genomu a množí se (podobně jako mnohé viry) pomocí RNA polymeráz (II či III). Tyto elementy představují velkou část lidské repetitivní DNA, označované někdy jako nekódující DNA čili junk DNA.

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat