Tovární hala

průmyslová stavba

Tovární hala je průmyslový komplex staveb nebo jeho část, která slouží primárně k průmyslové výrobě, případně plní v rámci továrního komplexu další navazující funkce. Pokud je stavěna na míru, je pro její velikost a další parametry určující prostorová definice plánovaných pracovních procesů a jejich návaznost na skladovací a logistické prostory.

Bývalá tovární hala, Praha–Vysočany, Kolbenova (2012)

Součástí tovární haly vedle výrobních, skladovacích, logistických a technických prostor mohou být administrativní prostory a zázemí pro zaměstnance. Specifickým typem tovární haly určeným primárně pro provádění montáží je montážní hala.

Stavba haly editovat

Pokud jde o technologii stavby, využít lze všechny dostupné stavební postupy od „mokrých“ až po montovanou ocelovou konstrukci. Uplatnění rámové ocelové konstrukce zkracuje dobu stavby na jednotky měsíců a pro velkou část investorů je tak ekonomičtějším řešením navzdory případným vyšším pořizovacím nákladům.

Požadavky na konstrukci a vybavení editovat

Podle konkrétních požadavků investora může konstrukce tovární haly zahrnovat:[1]

  • jeřábové dráhy – nahrazují portálový jeřáb v interiéru zabudováním do nosné konstrukce haly
  • prosvětlovací panely – zajišťují přes den dostatek přirozeného světla a pomáhají tak šetřit energii na umělé osvětlení. Umístěny mohou být ve střeše i ve stěnách.
  • tepelnou a zvukovou izolaci – kvůli rostoucímu důrazu na řešení šetrné k přírodním podmínkám i kvůli rentabilitě provozu se dnes montážní haly zateplují. Dostatečná zvuková izolace je opět použita tam, kde to vyžadují okolnosti uvnitř haly nebo blízkost občanské zástavby.
  • vytápění a vzduchotechnika – plní specifické funkce u prašných provozů, práce s těkavými látkami, nebo citlivých výrobních procesů.
  • osvětlení – je dáno místně příslušnými normami, v Česku Nařízením vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci

Příklady využití tovární haly editovat

S průmyslovým provozem a potřebou adekvátních zastřešených prostor se setkáme kromě průmyslových odvětví třeba i ve službách. Příkladem tak kromě montážních a výrobních hal mohou být potravinářské provozy, nebo i průmyslová prádelna.

Ekologické požadavky editovat

Hospodárný a ekologický provoz je dnes nejen vizitkou moderní zodpovědné firmy, ale i důležitou položkou v plánování provozních nákladů. Moderní tovární haly se tak liší od historických i aplikací technologií, které kromě snížení spotřeby energie pomáhají omezovat případné negativní vlivy průmyslového provozu na životní prostředí.

Reference editovat

  1. 1942-, Hájek, Václav,. Konstrukce pozemních staveb 30 : kompletační konstrukce. Vyd. 2., přeprac. vyd. Praha: České vysoké učení technické 1 sv. (v různém stránkování) s. ISBN 8001025063. OCLC 320171661