Prádelna je místnost nebo budova, kde se pere prádlo. Obvykle se jedná o místnost nebo o skupinu místností, která je určena pro praní prádla a oděvů. Může se jednat také o označení nějakého zařízení nebo organizace, které se zabývá praním prádla a oděvů (firma, organizační složka větší veřejné instituce apod.).

Samoobslužná prádelna v Paříži

Domovní prádelna editovat

Domovní prádelny bývají vybaveny technickým zařízením vhodným pro praní menšího množství prádla jako je vyvařovací kotel, pračka, ždímačka (odstředivka) případně mandl na žehlení ložního prádla. Dále zde bývají k dispozici větší nádoby jako je vana nebo koryto, které slouží pro máchání prádla.. Starší prádelny mohou mít ve výbavě i valchu a dřevěné necky jakož i další vhodné nádoby pro přenášení prádla (vanička apod.). Hlavní místnost prádelny bývá vybavena vodovodním rozvodem a dále odtokovým kanálkem umístěným v podlaze tak, aby byl umožněn odtok vody.

Jiné prádelny editovat

Velké prádelny mohou být zařízeny pro hromadné praní prádla a oděvů například v armádě, ve velkých nemocnicích, ve velkých podnicích.

Průmyslové prádelny editovat

Specializované firmy, které se soustředí na praní pracovních oděvů, ložního prádla pro zdravotnická a ubytovací zařízení. Zajišťují svoz znečištěného prádla, vyprání a dodávku zpět uživateli. Perou pro řadu zákazníků. Některé z nich zajišťují i půjčování prádla, které potom není majetkem uživatele, ale prádelny.

Elektrický rozvod editovat

Pro elektrický rozvod v každé prádelně platí přísnější normy a předpisy než pro běžné elektrické rozvody užívané v suchém prostředí např. v bytu nebo v kanceláři. Ten musí vždy vyhovovat platným technickým normám pro provoz elektrických zařízení v mokrém či vlhkém prostředí tak, aby nebyl ohrožen život a zdraví zde pracujících osob.

Elektroinstalace v nově budovaných prádelnách, a podobně i v koupelnách, musí být typu TN-S (samostatný pracovní nulový a ochranný vodič) s instalovaným proudovým chráničem.

Související zařízení editovat

Na prádelnu může navazovat místnost pro sušení prádla : sušárna prádla, dále na ni může navazovat například zařízení pro strojní žehlení prádla : mandlovna apod..

Související články editovat

Externí odkazy editovat