Topologie sítí se zabývá zapojením různých prvků do počítačových sítí a zachycením jejich skutečné (reálné) a logické (virtuální) podoby (datové linky, síťové uzly). [1][2] Jako taková je součástí teorie grafů a zasahuje tedy i do matematiky.

Přehled různých topologií počítačových sítí.

Topologii lze zvažovat jako určitý tvar či strukturu dané sítě. Tento tvar nemusí nutně korespondovat se skutečným fyzickým rozvržením prvků, zapojených v síti. Například počítače v malé domácí síti mohou být uspořádány v pomyslném kruhovém tvaru, ale nemusí to nutně znamenat, že jejich logické zapojení představuje příklad kruhové topologie.

Klasifikace síťových topologií

editovat

Topologii (vzájemné uspořádání komponent) počítačových sítí můžeme chápat ze dvou hledisek: fyzická a logická.

Fyzická topologie popisuje reálnou konstrukci sítě, jednotlivé uzly a fyzicky zapojená zařízení a jejich umístění včetně instalovaných kabelů, přesného umístění uzlů a přípojek mezi nimi (např. UTP).

Logická topologie se vztahuje k tomu, jak jsou data v síti přenášena a kudy protékají z jednoho zařízení do druhého. Nemusí nutně kopírovat fyzické schéma sítě.

Signálová topologie BC, GC, MC, UC

Běžné topologie a jejich dělení

editovat
 • Fyzická topologie[3]
 1. dvoubodové spoje
  1. kruh
  2. hvězda
  3. strom
 2. sdílené spoje
  1. sběrnice
  2. s centrálním vysílačem
 • logická topologie

Dvoubodové spoje

editovat

Nejjednodušším typem topologie je permanentní spoj mezi dvěma koncovými body. Typickým základním modelem je například telefonní pevná linka.

 • Kruhová topologie (ring)

Označuje logické zapojení, při němž je každý uzel (počítač) spojen se dvěma dalšími tak, aby společně vytvořily kruh. Přenos dat je relativně jednoduchý, nevznikají kolize a náklady jsou nižší než např. u hvězdicové topologie. Data ovšem musí projít přes každý uzel mezi odesílatelem a příjemcem, což přenos prodlužuje. Výpadek jednoho uzlu ochromí celou síť. - Viz podrobný článek Kruhová topologie

 • Hvězdicová topologie (star)

Nejpoužívanější způsob propojování počítačů do počítačové sítě. Každý počítač je připojený pomocí kabelu k centrálnímu prvku - hubu nebo switchi. Mezi každými dvěma stanicemi existuje vždy jen jedna cesta. To znamená, že selhání jedné stanice neomezí provoz sítě, ovšem kolaps centrálního prvku znamená kolaps i pro celou síť. - Viz podrobný článek Hvězdicová topologie

 • Stromová topologie (tree)

Často využívaná v rozsáhlejších počítačových sítích. Vychází z hvězdicové topologie spojením aktivních síťových prvků, které jsou v centrech jednotlivých hvězd. V případě, že selže jeden síťový prvek, výpadek ovlivní pouze část sítě pod něj spadající. Ostatní části sítě ale mohou dále pracovat. - Viz podrobný článek Stromová topologie

Sdílené spoje

 • Sběrnicová topologie (bus)

Spojení zprostředkovává jediné přenosové médium (sběrnice), ke kterému jsou připojeny všechny uzly sítě. Má nízké pořizovací náklady, ale omezenou rychlost přenosu a také v ní může docházet ke kolizím. Je vhodná spíše pro malé a dočasné sítě. - Viz podrobný článek Sběrnicová topologie

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Network Topology na anglické Wikipedii.

 1. GROTH, David, Toby Skandier. 'Network+ Study Guide, Fourth Edition'. [s.l.]: Sybex, Inc., 2005. Dostupné online. ISBN 0-7821-4406-3. 
 2. ATIS COMMITTEE T1A1 PERFORMANCE AND SIGNAL PROCESSING. ANS T1.523-2001, Telecom Glossary 2000. [s.l.]: ATIS Committee T1A1, 2005. 
 3. SATRAPA, Pavel. Počítačové sítě [online]. Liberec: 2008-06-27 [cit. 2008-09-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2009-04-09. 

Externí odkazy

editovat