Točna (železnice)

zařízení, které na železnici zajišťuje otáčení vozidel, především lokomotiv

Točna je zařízení, které na železnici zajišťuje otáčení vozidel, především lokomotiv. Patřila k obvyklému vybavení výtopen s půlkruhovými remízami, kde umožňovala vjezd na mnoho stání uspořádaných paprskovitě kolem točny, existovaly ale i samostatné točny s minimem kolejí po obvodu. Před vynálezem výhybky roku 1832 byla nádraží vybavena točnami, které umožňovaly přesuny vozidel mezi jednotlivými kolejemi. Toto použití přežilo až do nedávné minulosti na důlních a podobných drážkách, kde se ručně posunovaly jednotlivé vozíky. Hlavním účelem točny však bylo otáčení parních lokomotiv, které měly při jízdě tendrem vpřed omezenou maximální rychlost.

Točna před remízou
Depo kolejových vozidel v Přerově. Točna s půlkruhovou remízou, na točně lokomotiva řady 799.

Konstrukce editovat

 
Segmentová točna na nádraží v Žitavě. V levé části snímku je patrný odskok kruhové jámy, který brání dalšímu otočení mostu točny.

V provozu normálně rozchodné železnice se používaly dva základní druhy točen:

  • Vahadlová točna – má středové ložisko (královský čep), na němž spočívá kolejový most. Kolejový most má navíc na koncích kola, pojíždějící po kruhové kolejnici. Celá váha točny spočívá na středovém čepu, opatřeném ocelovou koulí v bronzovém loži. Kola slouží jen pro dovažování. Tento typ byl později opuštěn, protože nosník byl rozměrný a kolejový most vyžadoval poměrně hlubokou montážní jámu a rozměrné uložení středového ložiska.
  • Kloubová točna – Kolejový most je uprostřed rozdělen na dvě ramena. Obě ramena spočívají uprostřed na kloubu a na okrajích na kolech, pojíždějících po kruhové kolejnici. Předělením mostu bylo možno odlehčit jeho konstrukci (jáma je pak mělčí a snáze odvodnitelná). Nájezdem na menší části mostu, který je navíc podpírán na více místech, vznikají také menší rázy a zvyšuje se tak životnost točny.

Kromě kruhových točen se vyskytují i točny segmentové, které neslouží k otáčení vozidel, ale k přesunu vozidel mezi jednotlivými kolejemi tam, kde nebylo místo pro výhybku a výtažnou kolej. Segmentová točna je k vidění například na nádraží v Žitavě.

Provoz editovat

 
Vysunutý jazyk zajišťuje točnu na nádraží v Benešově.

Před příjezdem lokomotivy je točna natočena do správného směru a zajištěna vysunutím jazyka z točny. Jazyk je spojen s návěstidlem, které povolí nájezd na točnu. Podobně se řídí i odjezd.

Související články editovat

Externí odkazy editovat