Remíza (budova)

Názvem remíza se označuje budova, která se zpravidla nachází na zadní hranici pozemku a která slouží k odstavení vozidel nebo strojů. Slovo samotné pochází z francouzského remettre – „zotavit se, vrátit do původní polohy“, potažmo z latinského remittere – „poslat zpět“.

Remíza na divadelním plakátu

Slovem remíza se začaly v 19. století označovat neprůchozí budovy stavěné u zadních hranic pozemků městských činžovních domů, které sloužily k odstavení kočárů a koní, aby byli chráněni před nepřízní počasí. Postupně přešlo toto označení i na budovy sloužící k odstavení lokomotiv, železničních vozů a tramvají. Dnes již toto označení mizí a je nahrazováno výrazy depo, vozovna, hala, garáž či hangár.

Externí odkazyEditovat