Názvem remíza, dříve psáno remisa nebo remise (z latinského remiscere, tj. "přidružit" nebo remittere – "poslat zpět") se označuje objekt či budova, situovaná zpravidla na zadní hranici pozemku, která může sloužit jako sklad, nebo k odstavení vozidel či strojů. Z téhož termínu pochází francouzské remettre – „zotavit se, vrátit do původní polohy“.

Remíza na divadelním plakátu

Historie

editovat
  • Remisa (remise) se od 18. století stavěly za hradbami měst, často jako vojenské objekty skladů, vyznačené tímto slovem na mapách.
  • Slovem remíza se začaly v 19. století označovat neprůchozí budovy stavěné u zadních hranic pozemků městských činžovních domů, které sloužily k odstavení kočárů a koní, aby byli chráněni před nepřízní počasí. Postupně přešlo toto označení i na budovy sloužící k odstavení lokomotiv, železničních vozů a tramvají. V současnosti bývá toto označení nahrazováno výrazy depo, vozovna, hala, garáž či hangár.
  • Remíza či remízka znamená pusté, křovinaté místo, sloužící jako úkryt zvěře.[1]

Reference

editovat
  1. Lumír Klimeš, Slovník cizích slov. SPN Praha 1981, s. 301

Externí odkazy

editovat