Thoriová rozpadová řada

Thoriová rozpadová řada je jedna ze čtyř základních rozpadových řad, které popisují průběh jaderných přeměn radioaktivních prvků.

Thoriová rozpadová řada
Izotop Poločas přeměny Přeměna
232Th 1,405×1010 r α
228Ra 5,75 r β
228Ac 6,15 h β
228Th 1,9116 r α
224Ra 3,66 d α
220Rn 55,6 s α
216Po 0,145 s α
212Pb 10,64 h β
212Bi 60,55 min β α
(35,94 %)
212Po 0,299×10−6 s α
208Tl 3,053 min β
208Pb stabilní