Tetum (také Tétum nebo Tetun, dříve Belu) je jeden ze dvou oficiálních jazyků Východního Timoru. Jde o malajsko-polynéský jazyk, který obsahuje hodně výpůjček z indonéštiny (malajštiny) a portugalštiny. Současně se názvem „tetum“ označuje největší etnikum Východního Timoru, pro něž je tento jazyk jazykem rodným. V západním (indonéském) Timoru je tetumština jazykem menšiny pocházející ze středu ostrova.

Tetum (Tetum dili)
Počet mluvčích390 000
PísmoLatinka
Postavení
Regulátornení stanoven
Úřední jazykVýchodní Timor
Kódy
ISO 639-1není
ISO 639-2není
ISO 639-3tet
Wikipedie
tet.wikipedia.org
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Po indonéské anexi Východního Timoru v roce 1975 byla portugalština zakázána, ale katolická církev odmítla používat indonéštinu, místo ní používala tetum a přispěla tak k etablování tohoto jazyka.

EtnikumEditovat

Malajsko-polynéští Tetumané jsou s přibližně 100 000 příslušníky největší etnická skupina Východního Timoru. Na Timor se přistěhovali teprve ve 14. století, podle vlastních pověstí z Malakky. Nejprve si podrobili centrální část ostrova a vyhnali příslušníky národa Atoin Meto do západní části ostrova. Později se rozšířili také na východ ostrova a založili celkem čtyři říše, z nichž nejmocnější byla Wehale. Jejich jazyk byl tehdy již rozšířen v centru a na východě ostrova. Také v současné době žijí Tetumané ve středu ostrova na obou stranách hranice a na jihovýchodním pobřeží.

DialektyEditovat

Tetum byl kvůli portugalské kolonizaci Timoru značně ovlivněn portugalštinou. Nejsilnější portugalský vliv je v dialektu tetum prasa (port. Tétum-praça), který je v současné době většinovým dialektem v subdistriktech Dili a Ermera, naproti tomu na venkově se používá tetum terik. Tetun Prasa má nyní oficiální status jako standardní varianta.

 • Tétum Oficial (Tetun Prasa, Tétum-praça, Tetun Dili, Dili Tetun)
 • východní tetum (Tetum Terik, Soibada, Natarbora, Lakluta)
 • jižní tetum (Lia Fehan, Tetum roviny, Tasi Mani, Belu Selatan, Belu Tetun, Belunéština)
 • severní tetum (Lia Foho, Tetum kopců, Tasi Feto, Belu Utara, Belu Tetun, Belunéština)

Belu Tetum bylo jazykem starého Wehalského království.

Počet mluvčíchEditovat

Celkem mluví jazykem tetum jako rodným ve Východním Timoru přes 224 000 obyvatel (z 1 milionu všech obyvatel). 599 745 obyvatel mluví tímto jazykem a 34 713 umí pouze číst v tomto jazyce. Co se týče dialektů, hlásí se 133 000 Východotimořanů k Tetum Prasa a 46 000 k Tetum Terik.

Slovní zásobaEditovat

Tetumské jméno pro Východní Timor je Timor Lorosa'e, což doslova přeloženo znamená „Timor vycházejícího slunce“. Lorosa'e je odvozeno od loro („slunce“). Loron znamená „den“.

Tetumské slovo pro "slovo" je liafuan, odvozeno od lia („hlas“) a fuan („plod“).

V tetumu se vyskytují slova austronéského, portugalského a indonéského původu. Pro některé pojmy je více ekvivalentů různého původu, např. pro "město" indonéské kota nebo portugalské prasa (port. praça, tzn. trh) a sidadi (port. cidade).

Austronéského původuEditovat

Austronéská slova:

 • boot – „velký“
 • ki'ik – „malý“
 • mane – „muž“
 • fetu – „žena“
 • foho – „hora“
 • tasi – „moře“
 • rain – „země“

Portugalského původuEditovat

 
Tetum a portugalština

Slova z portugalštiny:

 • aprende – „učit se“ (z aprender)
 • demais – „příliš“
 • entaun – „tak“, „nyní“ (z então)
 • eskola – „škola“ (z escola)
 • igreja – „kostel“
 • istória – „historie“ (z história)
 • paun – „chléb“ (z pão)
 • povu – „lid“ (z povo)
 • relijiaun – „náboženství“ (z religião)
 • serveja – „pivo“ (z cerveja)
 • tenke – „muset“ (z tem que)
 • ajuda – „pomoc“


Jména zemí a příslušné adjektivum, např.:

 • Alemaña/alemaun - „Německo“
 • Áustria/austríaku - „Rakousko“
 • Listenstaina/listenstainianu - „Lichtenštejnsko“
 • Suisa/suisu - „Švýcarsko“

Stejně jako v indonéštině mění se často zvuk [z] (portugalsky psáno s nebo z) v tetumu na [ʒ] (psáno j). Příklady: meja („stůl“) z mesa, kemeja („košile“) z camisa. Portugalská písmena b a v byla přehozena: serbisu („práce“) z portugalského serviço.

Indonéského původuEditovat

Slova pocházející z indonéštiny:

 • barak - „mnoho“ (z banyak)
 • bele - „moci“ (z boleh)
 • uma - „dům“ (z rumah)
 • dalan - „ulice“ (z jalan)
 • karreta - „auto“ (z kereta)
 • lima - „pět“ (z limah)
 • oan - „člověk“ (z orang)
 • tulun - „pomoci“ (z tolong)
 • malae - „cizinec“ (z melayu = „Malajec“)

PočítáníEditovat

 • ida - „jedna“
 • rua - „dva“
 • tolu - „tři“
 • haat - „čtyři“
 • lima - „pět“
 • neen - „šest“
 • hitu - „sedm“
 • ualu - „osm“
 • sia - „devět“
 • sanulu - „deset“
 • sanulu-resin-ida - „jedenáct“
 • sanulu-resin-rua - „dvanáct“
 • sanulu-resin-tolu - „třináct“
 • sanulu-resin-haat - „čtrnáct“
 • sanulu-resin-lima - „patnáct“
 • sanulu-resin-neen - „šestnáct“
 • sanulu-resin-hitu - „sedmnáct“
 • sanulu-resin-walu - „osmnáct“
 • sanulu-resin-sia - „devatenáct“
 • ruanulu - „dvacet“
 • ruanulu-resin-ida - „dvacet jedna“
 • tolunulu - „třicet“
 • haatnulu - „čtyřicet“
 • limanulu - „padesát“
 • neennulu - „šedesát“
 • hitunulu - „sedmdesát“
 • walunulu - „osmdesát“
 • sianulu - „devadesát“
 • atus ida - „sto“
 • atus ida resin ida - „sto jedna“

Kromě toho se požívají indonéská slova pro číslovky, např. duapuluh („dvacet“) místo ruanulu, obzvláště pro čísla větší než tisíc.

LiteraturaEditovat

 • Alexander Loch a Maria Tschanz, Kleines Wörterbuch Tetum-Deutsch Deutsch-Tetum, Helmut Buske Verlag, Hamburg 2005, ISBN 3-87548-417-7.
 • George Saunders, Tetum für Osttimor. Wort für Wort. Kauderwelsch, Reise Know-How Verlag Rump, März 2004. ISBN 3-89416-349-6
 • John Hajek a Alexandre Vital Tilman, East Timor Phrasebook, Lonley Planet, 2001. ISBN 1-74059-020-1

Externí odkazyEditovat