Teorie ustáleného stavu

Teorie steady state (jiné názvy: teorie ustáleného stavu, teorie stacionárního vesmíru, teorie pevného stavu, teorie neměnného stavu, teorie stálého stavu) je jeden z modelů vesmíru. Zachovává kosmologický princip, který tvrdí, že střední hustota látky a energie každé části vesmíru (ve velké měřítku) je stejná v čase a prostoru. Tato teorie ho naplňuje tak, že předpokládá neustálý vznik hmoty z ničeho (protože jinak by se hustota vesmíru jako celku musela zmenšovat, protože expanduje). Teorie vznikla v roce 1948 jako alternativa k teorii Velkého třesku (Big Bang).