Tekutost je schopnost látky téci, neboli částice tekutých látek se mohou vůči sobě relativně snadno pohybovat (částice nejsou vázány v pevných polohách).

Mezi tekuté látky (tekutiny) patří kapaliny, plyny, plazma a kvark gluonové plazma.

Míru tekutosti vyjadřuje veličina viskozita.

Tekutost jako fyzikální veličina editovat

Tekutost je také samostatná fyzikální veličina, obvykle značená φ.

Je definována jako převrácená hodnota dynamické viskozity:

 

Odtud vyplývá i její hlavní jednotka v SI: 1 sekunda na metr čtvereční (1 s m−2).

Související články editovat