Mechanika tekutin (též mechanika kapalin a plynů) je část mechaniky, která se zabývá mechanickými vlastnostmi tekutin, tj. silami v kapalinách a plynech a pohybem kapalin a plynů (prouděním).

Tekutiny (tedy kapaliny a plyny) se na rozdíl od pevných látek vyznačují tekutostí, tedy schopností měnit svůj tvar a přizpůsobovat se tvaru nádoby, v níž se nachází. Schopnost tekutin téci je pro různé látky různá a je závislá na jejich vnitřním tření (viskozitě).

Rozdělení

editovat

Část mechaniky tekutin zabývající se kapalinami se nazývá hydromechanika (hydraulika) a část zabývající se plyny se nazývá aeromechanika (pneumatika). Velké množství zákonitostí mechaniky tekutin je možné aplikovat i v těchto oblastech.

K přesnějšímu roztřídění jevů patřících do mechaniky tekutin lze tento obor rozdělit na hydrostatiku, aerostatiku, hydrodynamiku a aerodynamiku.

Pomocné pojmy

editovat

Ideální kapalinaIdeální plynSkutečná kapalina (Reálná kapalina) – Skutečný plyn (Reálný plyn) – TekutostVnitřní tření

Hydrostatika

Hydrostatická tlaková sílaHydrostatický tlakSpojené nádobyHydrostatický paradoxonVztlaková sílaArchimédův zákonPlování tělesPascalův zákon

Aerostatika

Atmosférický tlakPodtlakPřetlakManometrBarometrAneroidBarografNormální atmosférický tlak

Hydrodynamika

ProuděníUstálené prouděníProudniceLaminární prouděníTurbulentní prouděníObjemový průtokRovnice kontinuityTlaková potenciální energieBernoulliho rovniceHydrodynamický paradoxNavierova–Stokesova rovnice

Aerodynamika

Odpor prostředíOdporová sílaSoučinitel odporuAerodynamický tvarAerodynamická vztlaková síla

Veličiny

editovat

Hydrostatická tlaková sílaHydrostatický tlakVztlaková sílaObjemový průtokOdporová sílaViskozita

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat