Taxonomie půd

věda, která se zabývá klasifikací půd

Taxonomie půd se snaží o rozdělení půd podle určitých hledisek. Nejčastějšími parametry jsou geneze půd, jejich chemismus, fyzikální a biologické vlastnosti. Většina rozvinutých zemí má svůj taxonomický systém. V oblastech, kde neexistuje národní klasifikační systém půd se nejčastěji využívá amerického systému, nebo mezinárodního.

Americká taxonomie editovat

Tato taxonomie byla vyvinuta pracovníky USDA (Americké ministerstvo zemědělství) a NCSS (National Cooperative Soil Survey).

Seznam druhů editovat

Externí odkazy editovat