Tahal (hebrejsky: תַּהַ״ל, akronym názvu Tichnun ha-majim le-Jisra'el, תכנון המים לישראל, doslova Vodní plánování v Izraeli) je projekční a inženýrský vodohospodářský podnik v Izraeli. Zřídila ho roku 1952 vláda Státu Izrael sloučením odboru vodních zdrojů na Ministerstvu zemědělství Izraele a inženýrské divize státního vodárenského podniku Mekorot.[1]

Národní rozvaděč vody v údolí Bejt Netofa navržený podnikem Tahal

52 % majetkového podílu ve firmě vlastní izraelský stát, zbytek drží Židovská agentura a Židovský národní fond. Podnik se zabývá projektováním vodohospodářských investic v Izraeli i v zahraničí. Podílel se mimo jiné na návrhu národního rozvaděče vody, dokončeného roku 1964, který převádí umělým korytem a potrubím vody Galilejského jezera do centrálních a jižních částí státu. Provádí výzkum v oblasti nových technologií zaměřených na úspory vody jako potlačování výparu, umělého zvyšování vodních srážek, efektivní recyklace odpadních vod a odsolování mořské vody. Kromě toho se Tahal podílel na projektu ropovodu mezi přístavy Ejlat a Haifa, později i ropovodu do Aškelonu. Pronikl také do odvětví dopravních staveb a průmyslového inženýrství. Prováděl četné zahraniční zakázky v rozvojových zemích.[1]

Počátkem 21. století měla společnost cca 500 zaměstnanců. 27 % projektů realizovala v Izraeli, zbytek v zahraničí. Hodnota projektů prováděných Tahalem v roce 2001 dosahovala 1 miliardy amerických dolarů.[1]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b c TAHAL [online]. Jewish Virtual Library [cit. 2011-05-19]. Dostupné online. (anglicky)