TRIM5alpha

protein

Tripartitní motiv obsahující protein 5 známý také pod názvem RING finger protein 88 je protein z rodiny TRIM, kódováný genem TRIM5[1] u lidí umístěném na 11. chromozomu. Isoforma alpha tohoto proteinu TRIM5alpha slouží jako retrovirový restrikční faktor během časné retrovirové infekce. Trim5alpha v délce 493 aminokyselin je důležitou součástí antiretrovirové vrozené imunity, kterou v buňkách primátů zastávají ještě TRIM22, tetherin a rodina proteinů APOBEC.[2][3]

StrukturaEditovat

TRIM5alpha patří do rodiny proteinů TRIM (TRIpartite Motif containing protein). Tyto proteiny jsou tvořeny třemi doménami.

 1. RING finger doména (Really Interesting New Gene) typická přítomností 7 cysteinů a 1 histidinu vážících dva zinečnaté kationty Zn2+. Tato doména má také schopnost ubiquitinilace.[4]
 2. B box zinc finger[5]
 3. Coiled coil

C terminální doména TRIM5alpha je tvořena specifickou doménou SPRY nebo též B30.2 [6]

FunkceEditovat

Po vstupu do hostitelské buňky dojde k rozpadu virové kapsidy a reverzní transkripci. TRIM5alpha je přítomen v cytoplazmě a rozpoznává motivy kapsidových proteinů[7]. Kromě exogenního původu kaspidových proteinů může být jejich původ i z endogenních retrovirů[8]. Ty mohou být rozpoznány díky TRIM5alpha také.

Nedávné studie ale ukazují, že ubiquitinilace nevede pouze k obyčejné degradaci a nejspíš k ní nevede vůbec, ale kromě přímé antivirové aktivity přispívá TRIM5a také k vrozené imunitní signalizaci v dendritických buňkách prostřednictvím ubikvitinace a aktivace komplexu TAK1 kinázy spojené s K63, která indukuje aktivaci transkripčních faktorů NF-KB a AP-1[9]

Existují tak hypotézy o možnosti indukce autoimunitních onemocnění právě díky interakce TRIM5alpha s kapsidovými proteiny endogenních retrovirů (především HERV-K) a zvýšení produkce zánětlivých cytokinů.[10]

ReferenceEditovat

 1. REYMOND, A. The tripartite motif family identifies cell compartments. The EMBO Journal. 2001-05-01, roč. 20, čís. 9, s. 2140–2151. Dostupné online [cit. 2020-02-16]. ISSN 1460-2075. DOI 10.1093/emboj/20.9.2140. 
 2. CULLEN, B. R. Role and Mechanism of Action of the APOBEC3 Family of Antiretroviral Resistance Factors. Journal of Virology. 2006-01-13, roč. 80, čís. 3, s. 1067–1076. Dostupné online [cit. 2020-02-16]. ISSN 0022-538X. DOI 10.1128/jvi.80.3.1067-1076.2006. 
 3. ZHANG, Kun-Lin; MANGEAT, Bastien; ORTIZ, Millan. Model Structure of Human APOBEC3G. PLoS ONE. 2007-04-18, roč. 2, čís. 4, s. e378. Dostupné online [cit. 2020-02-16]. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0000378. 
 4. BORDEN, Katherine LB; FREEMONT, Paul S. The RING finger domain: a recent example of a sequence—structure family. Current Opinion in Structural Biology. 1996-06, roč. 6, čís. 3, s. 395–401. Dostupné online [cit. 2020-02-16]. ISSN 0959-440X. DOI 10.1016/s0959-440x(96)80060-1. 
 5. REDDY, Bramham A.; ETKIN, Laurence D.; FREEMONT, Paul S. A novel zinc finger coiled-coil domain in a family of nuclear proteins. Trends in Biochemical Sciences. 1992-09, roč. 17, čís. 9, s. 344–345. Dostupné online [cit. 2020-02-16]. ISSN 0968-0004. DOI 10.1016/0968-0004(92)90308-v. 
 6. STREMLAU, M.; PERRON, M.; WELIKALA, S. Species-Specific Variation in the B30.2(SPRY) Domain of TRIM5  Determines the Potency of Human Immunodeficiency Virus Restriction. Journal of Virology. 2005-02-11, roč. 79, čís. 5, s. 3139–3145. Dostupné online [cit. 2020-02-16]. ISSN 0022-538X. DOI 10.1128/jvi.79.5.3139-3145.2005. 
 7. SEBASTIAN, Sarah; LUBAN, Jeremy. Retrovirology. 2005, roč. 2, čís. 1, s. 40. Dostupné online [cit. 2020-02-16]. ISSN 1742-4690. DOI 10.1186/1742-4690-2-40. 
 8. GRANDI, Nicole; TRAMONTANO, Enzo. Human Endogenous Retroviruses Are Ancient Acquired Elements Still Shaping Innate Immune Responses. Frontiers in Immunology. 2018-09-10, roč. 9. Dostupné online [cit. 2020-02-16]. ISSN 1664-3224. DOI 10.3389/fimmu.2018.02039. 
 9. PERTEL, Thomas; HAUSMANN, Stéphane; MORGER, Damien. TRIM5 is an innate immune sensor for the retrovirus capsid lattice. Nature. 2011-04, roč. 472, čís. 7343, s. 361–365. Dostupné online [cit. 2020-02-16]. ISSN 0028-0836. DOI 10.1038/nature09976. 
 10. Peer Review #2 of "HERVs, immunity, and autoimmunity: understanding the connection (v0.2)". dx.doi.org. 2019-04-05. Dostupné online [cit. 2020-02-16]. DOI 10.7287/peerj.6711v0.2/reviews/2.