T.50

doporučení ITU-T

T.50 je doporučení Mezinárodní telekomunikační unie (nyní CCITT), které definuje Mezinárodní referenční abecedu (anglicky International Reference Alphabet, IRA), před verzí z roku 1992 nazývanou Mezinárodní abeceda č. 5, (anglicky International Alphabet No. 5, IA5). Jedná se o sedmibitové kódování znaků odvozené z kódu ASCII s možností vytvářet národní varianty.

Kódování má Mezinárodní referenční verzi (anglicky International Reference Version, IRV), která je v poslední verzi T.50 z roku 1992 identická s kódováním ASCII z roku 1967.

Prakticky stejné kódování jako T.50 definují normy Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO/IEC 646 a Ecma International ECMA-6.[1]

HistorieEditovat

Pětibitová Mezinárodní telegrafní abeceda č. 2 (MTA-2, anglicky International Telegraph Alphabet No. 2, ITA-2) podle doporučení CCITT S.1 přestávala okolo roku 1960 stačit vývoji telekomunikačních potřeb a počítačů. Pro aplikace, pro které MTA-2 nevyhovovala, byl navržen nový standard používající sedmibitové kódy vycházející z kódu ASCII. Standard umožňoval vytváření národních a aplikačních variant kódování, zároveň však stanovil, které znaky musí být v kódování nezměněné. Na základě doporučení V.3, T.50, standardu ECMA-6, případně ISO/IEC 646 byly vytvořeny asi dvě desítky národních standardů sedmibitových kódování. V 80. let dvacátého století začalo převažovat použití osmibitových kódování, která zpravidla měla kódy 0-127 identické s ASCII. Od roku 1987 je vyvíjeno univerzální kódování Unicode/ISO 10646, které používalo zpočátku 16 příp. 31bitové, po sjednocení 21bitové kódy, a jehož prvních 128 znaků je opět identických s kódem ASCII. Původní mezinárodní referenční verze (IRV) definovaná v doporučení T.50 (resp. V.3) se lišila od kódování ASCII v kódech 36 a 126; na místě znaku dolar byl znak měny a na místě znaku vlnovka (tilda) znak nadtržítko. V poslední verzi T.50 z roku 1992 a ISO/IEC 646 z roku 1991 byla mezinárodní referenční verze změněna, aby byla také identická s ASCII.

Platí následující korespondence mezi standardy:

Starší verze Nová verze
T.50 1988 T.50 1992
ISO/IEC 646:1988 ISO/IEC 646:1991
ECMA-6 1983 ECMA-6 1991

Verze standarduEditovat

Standardy definující Mezinárodní referenční abecedu (IRA), resp. Mezinárodní abecedu č. 5 (IA5):

 • CCITT V.3 (10/1976), International Alphabet No. 5, IA5 nahrazený (anglicky superseded) novější verzí
 • CCITT V.3 (11/1980), nahrazený novější verzí
 • CCITT T.50 (10/1984), nahrazený novější verzí
 • CCITT T.50 (11/1988), nahrazený novější verzí, definuje kódování identické (anglicky twinned) s ISO/IEC 646:1988.
 • ITU-T T.50 (09/1992), International Reference Alphabet, aktuálně platný, definuje kódování identické s ISO/IEC 646:1991.

Terminologie a značeníEditovat

Doporučení T.50 používá pro jednotlivé bity kódů označení b7 (nejvýznamnější bit s váhou 64) až b1 (nejméně významný bit s váhou 1) a pro kódy znaků zápis x/y, kde x je hodnota bitů b7 až b5 a y hodnota bitů b4 až b1; při obvyklém číslování má tedy znak označovaný x/y kód 16 . x + y.

Znaková sada je rozdělena na:

 • Oblast řídicích znaků C0 (anglicky C0 control character set) s kódy 0-31, resp. 0/0 až 1/15
 • Znak mezera (anglicky SPACE graphic character, SP) s kódem 32, resp. 2/0
 • Oblast tisknutelných znaků G0 (anglicky G0 graphic character set) s kódy 33-126, resp. 2/1 až 7/14
 • Znak delete (anglicky DELETE character, DEL) s kódem 127, resp. 7/15

Prostor G0 je dále rozdělen takto:

 • Znaky s kódy 33, 34, 37-63, 90, 105 a 97-122 (podle standardu 2/1, 2/2, 2/5 až 3/15, 4/1 až 5/10, 5/15 a 6/1 až 7/10) jsou neměnné (anglicky unique graphic characters).
 • Znaku s kódem 35, resp. 2/3 může být přiřazen symbol libry (anglicky pound sign) nebo čísla (anglicky number sign), znaku s kódem 36, resp. 2/4 symbol dolar (anglicky dollar sign) nebo znak měny (anglicky currency sign) – jedná se o alternativní znaky (anglicky alternative graphic characters).
 • Zbývajících 10 kódů nemá přiřazeny konkrétní grafické znaky a jsou určeny pro národní nebo aplikační použití.

Standard připouští vytváření složených znaků (anglicky composite graphic characters) pomocí přetisku, kterého se dosáhne použitím BACKSPACE nebo CARRIAGE RETURN a uvádí příklady vytvoření symbolu „není rovno“ přetiskem lomítka a znaku rovná se a vytváření akcentovaných znaků pomocí posloupnosti znak, BACKSPACE a jeden ze symbolů " ' a ,.

IRV je v posledním vydání z roku 1992 shodná s ASCII, ve vydání z roku 1988 je kódu 2/4 přiřazen znak měny (anglicky currency sign) (místo znaku dolar) a kód 7/14 má popis tilde, overline s obrázkem znaku nadtržítko (místo znaku vlnovka – anglicky tilde).

Základní tabulkaEditovat

T.50 IRA/IA5
_0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _A _B _C _D _E _F
 
0/_
 
NUL
0000
0
SOH
0001
1
STX
0002
2
ETX
0003
3
EOT
0004
4
ENQ
0005
5
ACK
0006
6
BEL
0007
7
BS
0008
8
HT
0009
9
LF
000A
10
VT
000B
11
FF
000C
12
CR
000D
13
SO
000E
14
SI
000F
15
 
1/_
 
DLE
0010
16
DC1
0011
17
DC2
0012
18
DC3
0013
19
DC4
0014
20
NAK
0015
21
SYN
0016
22
ETB
0017
23
CAN
0018
24
EM
0019
25
SUB
001A
26
ESC
001B
27
FS
001C
28
GS
001D
29
RS
001E
30
US
001F
31
 
2/_
 
SP
0020
32
!
0021
33
"
0022
34


35


36
%
0025
37
&
0026
38
'
0027
39
(
0028
40
)
0029
41
*
002A
42
+
002B
43
,
002C
44
-
002D
45
.
002E
46
/
002F
47
 
3/_
 
0
0030
48
1
0031
49
2
0032
50
3
0033
51
4
0034
52
5
0035
53
6
0036
54
7
0037
55
8
0038
56
9
0039
57

003A
58

003B
59
<
003C
60
61
003D
075
>
003E
62
?
003F
63
 
4/_
 


64
A
0041
65
B
0042
66
C
0043
67
D
0044
68
E
0045
69
F
0046
70
G
0047
71
H
0048
72
I
0049
73
J
004A
74
K
004B
75
L
004C
76
M
004D
77
N
004E
78
O
004F
79
 
5/_
 
P
0050
80
Q
0051
81
R
0052
82
S
0053
83
T
0054
84
U
0055
85
V
0056
86
W
0057
87
X
0058
88
Y
0059
89
Z
005A
90


91


92


93


94
_
005F
95
 
6/_
 


96
a
0061
97
b
0062
98
c
0063
99
d
0064
100
e
0065
101
f
0066
102
g
0067
103
h
0068
104
i
0069
105
j
006A
106
k
006B
107
l
006C
108
m
006D
109
n
006E
110
o
006F
111
 
7/_
 
p
0070
112
q
0071
113
r
0072
114
s
0073
115
t
0074
116
u
0075
117
v
0076
118
w
0077
119
x
0078
120
y
0079
121
z
007A
122


123


124


125


126
DEL
007F
127


Národní variantyEditovat

Následující tabulka shrnuje rozdíly mezi IRV z roku 1992 a staršími verzemi IRV, ASCII a dalšími národními variantami IRA:

Kód desítkově 35 36 64 91 92 93 94 96 123 124 125 126
Kód šestnáctkově 0x23 0x24 0x40 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x60 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E
Země Norma .la 2/3 2/4 4/0 5/11 5/12 5/13 5/14 6/0 7/11 7/12 7/13 7/14
mezinárodní ISO 646:1991 IRV ISO # $ @ [ \ ] ˆ ` { ¦ } ˜
mezinárodní ISO 646:1988 IRV ISO # ¤ @ [ \ ] ˆ ` { ¦ } ¯
USA X3.4-1968 US # $ @ [ \ ] ˆ ` { ¦ } ˜
Británie BS 4730 GB £ $ @ [ \ ] ˆ ` { ¦ } ¯
Japonsko JIS C 6229 JP # $ @ [ ¥ ] ˆ ` { ¦ } ¯
Čína GB 1988-80 CN # ¥ @ [ \ ] ˆ ` { ¦ } ¯
Dánsko DS 2089 DK # $ @ Æ Ø Å ˆ ` æ ø å ˜
Norsko NS 4551-1 NO # $ @ Æ Ø Å ˆ ` æ ø å ¯
Norsko NS 4551-2 NO2 § $ @ Æ Ø Å ˆ ` æ ø å ¦
Finsko FI # $ @ Ä Ö Å ˆ ` ä ö å ˜
Švédsko SEN 850200 B SE # ¤ @ Ä Ö Å Ü ` ä ö å ¯
Švédsko SEN 850200 C SE2 # ¤ É Ä Ö Å Ü é ä ö å ü
Německo DIN 66 003 DE # $ § Ä Ö Ü ˆ ` ä ö ü ß
Maďarsko MSZ 7795/3 HU # ¤ Á É Ö Ü ˆ á é ö ü ˝
Francie NF Z 62-010 FR £ $ à ° ç § ˆ µ é ù è ¨
Itálie IT £ $ § ° ç é ˆ ù à ò è ì
Španělsko ES £ $ § ¡ Ñ ¿ ˆ ` ° ñ ç ˜
Španělsko ES2 # $ ¡ Ñ Ç ¿ ` ´ ñ ç ¨
Portugalsko PT # $ § Ã Ç Õ ˆ ` ã ç õ °
Portugalsko PT2 # $ ´ Ã Ç Õ ˆ ` ã ç õ ˜

PoužitíEditovat

Označení IRA/IA5 se používá v telekomunikacích pro 7bitové národní abecedy odvozené z kódu ASCII, případně pouze jako synonymum kódu ASCII; na IRA/IA5 se odkazují jiné standardy jako například RFC3966[2] a RFC 3939[3]. Kódování také používají některé analogové modemy například firmy Cisco[4].

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku ITU T.50 na anglické Wikipedii.

 1. Standard ECMA-6, 7-bit Coded Character Set [online]. December 1991 [cit. 2015-10-01]. Dostupné online. 
 2. The tel URI for Telephone Numbers [online]. [cit. 2012-10-03]. Dostupné online. 
 3. Calling Line Identification for Voice Mail Messages [online]. [cit. 2012-10-03]. Dostupné online. 
 4. AT Command Set and Register Summary for NM-8AM-V2, NM-16AM-V2, WIC-1AM, and WIC-2AM Analog Modem WAN Interface Cards – 2: Syntax and Procedures [Cisco 3600 Series Multiservice Platforms] – Cisco Systems [online]. Cisco.com [cit. 2012-10-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-09-07. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat