Tři soutěsky

rozcestník na projektech Wikimedia

Tři soutěsky je český název pro skupinu soutěsek a s ní související přehradní nádrž, její hráz a elektrárnu v ČLR: