Třítónové neumy

Třítónové neumy – tristrophy jsou neumy, které se sládají ze tří jednotónových neum, příp. z jedné jednotónové neumy a jedné dvoutónové neumy gregoriánského chorálu.

Tyto skupinové neumy jsou složené z několika tónů stejné nebo rozdílné výšky, a představují druh skupinových neum. Při kombinaci více skupinových neum hovoříme víceskupinových neumách.

Ze třítónových neum nemá pouze salicus v souzvuku, v němž následují dva tóny o stejné tónové výšce některého z vyšších tónů, žádný vlastní název.

NotaceEditovat

Nejdůležitější jednotónové neumy jsou uvedeny v následující tabulce v abecedním pořadí. Z důvodu proměnlivosti tvoří intervaly se zřetelem na tónovu výšku jednotlivých tónů kvadrátní notace pouze příklady:

Označení Kvadrátní notace Notace svatohavelská / Einsiedeln
Climacus    
Salicus v souzvuku    
Porrectus    
Pressus    
Salicus    
Scandicus    
Torculus    
Trigon    
Tristropha    
Trivirga      

Externí odkazyEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Dreifachtonneume na německé Wikipedii.