Sufoze (z lat. suffodio – podrývat) je mechanický odnos drobných půdních či horninových částic podzemní vodou, což má za následek sesedání povrchu, vznik podzemních výdutí či tzv. sufózních studní (trychtýřovité sníženiny).

Schéma sufoze

Sufoze patří mezi základní fluviální svahové pochody.