Stavidlo

hradící prvek k regulaci průtoku vody

Stavidlo je jednoduchý hradící prvek. Slouží k zastavení a regulaci průtoku vody, případně může při povodňových situacích plnit i roli bezpečnostního přelivu, kdy voda automaticky přepadá přes jeho horní hranu. Regulace průtoků je prováděna částečným povytažením stavidla nad úroveň dna nádrže nebo koryta a průtok je pak definován velikostí takto vzniklého otvoru, výškou hladiny a rychlostí proudění před a za stavidlem. K výpočtu lze použít Bernoulliho rovnici.

Stavidlo na Pstružném potoce
O železničním obslužném stanovišti pojednává článek Stavědlo.

Související články editovat

Externí odkazy editovat

  Slovníkové heslo stavidlo ve Wikislovníku