Statu quo (Svatá země, 1852)

firman Vysoké Porty z roku 1767

Statu quo je firman Vysoké Porty z roku 1767, potvrzený firmanem sultána Abdülmecida I. z 8. února 1852, který upravuje vlastnická a přístupová práva křesťanských církví ve třech kostelech Svaté země:

Současná platnost tohoto status quo je garantována Berlínskou smlouvou z roku 1878, byl potvrzen v době Britského palestinského mandátu a je zakotven v konkordátu mezi Izraelem a Svatým stolcem z roku 1993, stejně jako dohodou mezi Svatým stolcem a Organizací pro osvobození Palestiny z roku 2000.

Související články editovat

Externí odkazy editovat