Status quo

latinský termín znamenající současný stav
Tento článek je o latinském termínu. O britské rockové kapele pojednává článek Status Quo.

Status quo je obrat pocházející z latiny a znamená stávající stav. Používá se zejména v diplomacii, v případě, kdy se příměří nebo ukončení bojů spojuje s tím, že obě strany se zavazují dodržovat status quo – tj. Co kdo má, to mu zůstává. Jinou možností je status quo ante (bellum), kdy se vše navrací do stavu před válkou.[1]

Formální podoba latinské fráze „in statu quo“ – doslovně „ve stavu, ve kterém“ – je zkrácení původní fráze „in statu quo res erant ante bellum“, která znamená „ve stavu, v němž byly věci před válkou“. Pro udržení „status quo“ by vše mělo zůstat v současném stavu.

Efekt statu quo je preference stávajícího stavu před jakoukoli změnou.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Příruční slovník jazyka českého 5.. Praha: Státní nakladatelství, 1948-1951. Dostupné online. Kapitola Status, s. 715. 

Externí odkazy editovat