Statik

stavební inženýr, zabývající se statikou stavebních konstrukcí

Statik (z řeck. statikós = stojící, postavený)[1] je stavební inženýr, zabývající se statikou stavebních konstrukcí. Hlavní náplní práce statika je navrhování a posuzování nosných konstrukcí a konstrukčních postupů tak, aby odpovídaly požadavkům bezpečnosti, hospodárnosti, funkčnosti a životnosti s ohledem na platnou legislativu. Nejčastějším výstupem práce statika je statický výpočet. Výkon povolání statika se řídí podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Kvalifikací pro vykonávání povolání statika je úspěšné absolvování vysoké školy se zaměřením na statiku a dynamiku stavebních konstrukcí. Při splnění dalších podmínek může statik získat autorizaci, opravňující ho opatřováním statických výpočtů a projektů autorizačním razítkem. O autorizaci lze požádat Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků – ČKAIT. Předpoklady pro získání autorizace jsou vzdělání v příslušném studijním oboru, prokázání minimální doby praxe v oboru (pro inženýry min. 3 roky), předložení několika vlastních prací týkajících se oboru a složení autorizační zkoušky. Opatřené autorizačním razítkem musejí být všechny statické projekty a výpočty podávané na stavební úřad.

Významní statici působící v Čechách

editovat
 • Josef Šolín (4. března 1841, Trhová Kamenice – 19. září 1912, Praha) - stavebná mechanika
 • Josef Melan (18. listopadu 1853, Vídeň – 6. února 1941, Praha) – železobetonové mostní konstrukce
 • Albert Vojtěch Velflík (4. dubna 1856, Kralovice – 11. listopadu 1920, Mnichovice) – příhradové mostní konstrukce
 • Jan Kolář (1. duben 1868, Staré Čívice – 18. duben 1958, Kácov) – dřevěné mostní konstrukce
 • František Mencl (21. ledna 1879, Librantice – 27. ledna 1960, Praha) – železobetonové mostní konstrukce
 • František Faltus (5. ledna 1901, Vídeň – 6. října 1989, Praha) – mostní stavitelství, ocelové konstrukce
 • Jaroslav Kadlčák (30. března 1931, Žlutava – 1. ledna 2001) – prutové konstrukce

Reference

editovat
 1. Jiří Rejzek, Český etymologický slovník, LEDA 2001, ISBN 80-85927-85-3

Literatura

editovat
 • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) se změnami:68/2007 Sb., 191/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 345/2009 Sb., 379/2009 Sb.
 • Zákon 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 • Jiří Hořejší, Miloš Pirner, Osobnosti stavební mechaniky v českých zemích, Praha AV ČR 1997, ISBN 80-902227-5-7

Externí odkazy

editovat