Model stanu setkávání v údolí Timna (Izrael)

Stan setkávání (hebrejsky משכן, miškan), někdy také stan setkání, stan úmluvy nebo příbytek, byla podle hebrejské bible čili Starého zákona přenosná svatyně hebrejského národa, předchůdce Jeruzalémského chrámu. Jeho podobu popisuje Druhá kniha Mojžíšova. Uvnitř se nacházela archa úmluvy.