Stacionář

Stacionář je zařízení[1] poskytující sociální službu za úhradu[2] dětem i dospělým lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, chronického, duševního onemocnění či věku[3]. Docházkový program je buď celodenní (denní stacionář[4]) či týdenní spojený s ubytováním[5] (týdenní stacionář[6]).[7]

HistorieEditovat

V České republice začala zařízení tohoto typu ojediněle vznikat již před rokem 1989. Byla to zdravotnická zařízení zaměřující se na pomoc lidem s duševními nemocemi nebo zařízení pro pobyt seniorů (tzv. domovinky). Ve větší míře se rozšířila až po roce 1989. Nestátní neziskové organizace začaly poskytovat komplexní služby pro děti a dospělé lidi s postižením i jejich rodiny.[8] To souviselo s pozvolna měnící se tendencí v přístupu k lidem s postižením, kdy výraznou a cílenou segregaci, postupně nahrazovala snaha hledat cesty k maximální možné integraci znevýhodněných osob do většinové společnosti.[9]

Předmět činnostiEditovat

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby,[10] v týdenních stacionářích pobytové služby[11] osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Součástí péče jsou následující služby:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • v případě týdenních stacionářů, poskytnutí ubytování.[12]

Některé stacionáře zřizují pro své klienty i chráněné bydlení, chráněné pracovní dílny, sociálně terapeutické dílny, případně nabízejí programy i rodinám klientů.[13]

Úhrada za službyEditovat

Za poskytování služeb v denních stacionářích hradí osoby úhradu za základní činnosti stanovené smlouvou. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis.[14]

Péčí se pro účely stanovení úhrady rozumí činnosti uvedené v § 46 a v § 47 zákona o sociálních službách. V týdenních stacionářích úhradu hradí osoba za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Úhrada za péči v týdenních stacionářích se stanoví maximálně ve výši 75 % přiznaného příspěvku. Osobě navštěvující týdenní stacionář musí zůstat po uhrazení ubytování a stravy, alespoň 25 % jejích příjmů.[15]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „ZoSS“).
 2. § 73 ZoSS, § 75, odst. 1 h) ZoSS.
 3. § 38 ZoSS.
 4. § 46 ZoSS.
 5. § 33, odst. 2 ZoSS.
 6. § 47 ZoSS.
 7. MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vyd. 2., přeprac.. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-368-0. 
 8. MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vyd. 2., přeprac.. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-368-0. 
 9. SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika: prevence a diagnostika, terapie a poradenství, vzdělávání osob s různým postižením, člověk s handicapem a společnost.. Vyd. 1.. vyd. Praha: Grada, 2007. 160 s. s. ISBN 978-802-4717-333. 
 10. § 46 ZoSS.
 11. § 47 ZoSS.
 12. § 46 ZoSS, § 47 ZoSS.
 13. MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vyd. 2., přeprac.. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-368-0. 
 14. § 75, odst. 1 h).
 15. § 73 ZoSS.

Související článkyEditovat

Sociální zabezpečení v Česku

LiteraturaEditovat

 • MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vyd. 2., přeprac. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-368-0.
 • SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika: prevence a diagnostika, terapie a poradenství, vzdělávání osob s různým postižením, člověk s handicapem a společnost. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 160 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-802-4717-333.

Externí odkazyEditovat