Sportovní klub (synonymum pro tělovýchovnou jednotu, tělocvičný spolek nebo tělocvičnou jednotu) je základním článkem vyšší tělovýchovné organizace (asociace, svazu), realizuje její hlavní činnost (jeden či více sportů).

Česká republika Editovat

V České republice se do roku 2014 zřizoval obvykle podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Od roku 2012 se podle občanského zákoníku 89/2012.Sb může jednat o jednu ze tři právních forem:[1][2]

Další možné právní formy jsou:[2]

Z hlediska hospodaření se činnost sportovního klubu dělí na:[3][4]

  • hlavní, tedy sportovní, tělovýchovnou či turistickou, podle stanov sportovního klubu
  • vedlejší, tedy hospodářskou činnost, může sportovní klub ze zákona vyvíjet jen k podpoře své hlavní činnosti a je vždy předmětem daně, stejně, jako by se jednalo o obchodní společnost a předmětem zdanění jsou vždy i příjmy z reklam a příjmy z nájemného

Z hlediska smluvního vztahu se vztah sportovního klubu a sportovce může řídit:[5]

  • soukromým právem, v případě samotného výkonu sportovní činnosti
  • právním vztahem, na základě kterého sportovec může pro sportovní klub sportovní činnost vykonávat za úplatu, se všemi daňovými důsledky (konotacemi)

Odkazy Editovat

Reference Editovat

  1. KEPRTOVÁ, Andrea. Nový občanský zákoník a jeho dopad na občanská sdružení. www.cskb-inline.cz [online]. Český svaz kolečkového bruslení, 2013-10-20 [cit. 2023-07-12]. Dostupné online. 
  2. a b NOVOTNÝ, Jiří. Právní formy profesionálních sportovních klubů v ČR [online]. Brno: Katedra sportovního výkonu a diagnostiky Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, 2021-09-30 [cit. 2023-07-12]. Dostupné online. 
  3. Tělovýchovná jednota, Sportovní klub - praktické fungování [online]. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy [cit. 2023-07-12]. Pro to studenty II. roč. sportovního managementu, předmět „Organizace TV a sportu v ČR“.. Dostupné online. 
  4. Vzorové stanovy spolku pro TJ/SK. www.cushk.cz [online]. Česká unie sportu [cit. 2023-07-12]. Dostupné online. 
  5. Základní myšlenky nového zákona o sportu [online]. Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2016 [cit. 2023-07-12]. MV703K Praktikum tvorby práva. Dostupné online. 

Externí odkazy Editovat