Sportovní klub

synonymum pro tělovýchovnou jednotu, tělocvičný spolek nebo tělocvičnou jednotu

Sportovní klub (synonymum pro tělovýchovnou jednotu, tělocvičný spolek nebo tělocvičnou jednotu) je základním článkem vyšší tělovýchovné organizace (asociace, svazu), realizuje její hlavní činnost (jeden či více sportů).

Česká republika

editovat

V České republice se do roku 2014 zřizoval obvykle podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Od roku 2012 se podle občanského zákoníku 89/2012.Sb může jednat o jednu ze tři právních forem:[1][2]

Další možné právní formy jsou:[2]

Z hlediska hospodaření se činnost sportovního klubu dělí na:[3][4]

  • hlavní, tedy sportovní, tělovýchovnou či turistickou, podle stanov sportovního klubu
  • vedlejší, tedy hospodářskou činnost, může sportovní klub ze zákona vyvíjet jen k podpoře své hlavní činnosti a je vždy předmětem daně, stejně, jako by se jednalo o obchodní společnost a předmětem zdanění jsou vždy i příjmy z reklam a příjmy z nájemného

Z hlediska smluvního vztahu se vztah sportovního klubu a sportovce může řídit:[5]

  • soukromým právem, v případě samotného výkonu sportovní činnosti
  • právním vztahem, na základě kterého sportovec může pro sportovní klub sportovní činnost vykonávat za úplatu, se všemi daňovými důsledky (konotacemi)

Reference

editovat
  1. KEPRTOVÁ, Andrea. Nový občanský zákoník a jeho dopad na občanská sdružení. www.cskb-inline.cz [online]. Český svaz kolečkového bruslení, 2013-10-20 [cit. 2023-07-12]. Dostupné online. 
  2. a b NOVOTNÝ, Jiří. Právní formy profesionálních sportovních klubů v ČR [online]. Brno: Katedra sportovního výkonu a diagnostiky Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, 2021-09-30 [cit. 2023-07-12]. Dostupné online. 
  3. Tělovýchovná jednota, Sportovní klub - praktické fungování [online]. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy [cit. 2023-07-12]. Pro to studenty II. roč. sportovního managementu, předmět „Organizace TV a sportu v ČR“.. Dostupné online. 
  4. Vzorové stanovy spolku pro TJ/SK. www.cushk.cz [online]. Česká unie sportu [cit. 2023-07-12]. Dostupné online. 
  5. Základní myšlenky nového zákona o sportu [online]. Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2016 [cit. 2023-07-12]. MV703K Praktikum tvorby práva. Dostupné online. 

Externí odkazy

editovat