Společnost Božského Spasitele

římskokatolický řád

Společnost Božského Spasitele (lat. Societas Divini Salvatoris, řeholní zkratka SDS), hovorově salvatoriáni, je římskokatolická řeholní společnost, založená ve druhé půli 19. století. Církevní schválení obdržela v roce 1885.

Salvatoriáni
Základní info
Založil: Jan Křtitel Jordan

HistorieEditovat

 
Johann Baptist Jordan, známý jako otec Francesco Maria della Croce

Řeholní společnost založil německý kněz Jan Křtitel Jordan, řeholním jménem František Maria od Kříže Jordan. Nemělo jít o kongregaci specializovanou na konkrétní cílovou skupinu věřících. Typickým rysem měla být univerzalita.

Od roku 1890 se salvatoriáni začali šířit do světa. Kromě Německa začali působit v USA, Indii, Rakousku, Ekvádoru a od roku 1895 také v Čechách a na Moravě.


Působení v Českých zemíchEditovat

Před rokem 1950Editovat

Na území Čech, Moravy a Slezska působili salvatoriáni na těchto místech. Jejich působení v roce 1950 ukončila Akce K, která postihla všechny mužské řehole v Československu.

Po roce 1990Editovat

Činnost salvatoriánů byla v Československu oficiálně obnovena až v roce 1990. Tehdy byl obnoven řeholní dům v Prostějově, ze kterého se stalo sídlo provinciála. Salvatoriáni se soustředili na duchovní službu ve farnostech, přičemž své působení omezili pouze na olomouckou arcidiecézi a diecézi ostravsko-opavskou. Vedle Prostějova existovaly malé komunity v Jeseníku a v Javorníku ve Slezsku, jednotliví kněží pak působili samostatně ve farnostech v okolí Prostějova.

Po roce 2000 nastal postupný úbytek členů provincie, ta byla posléze zrušena a podřízena jako fundace provincii polské. Farnost v Jeseníku byla v roce 2012 předána zpět ostravsko-opavské diecézi. V roce 2016 měla česká fundace salvatoriánů celkem osm členů - sedm kněží a jednoho bohoslovce.

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat