Evidovaná právnická osoba církve a náboženské společnosti: Porovnání verzí

(přehled)
* [[Evangelická církev metodistická]] eviduje kolem 13 farností Evangelické církve metodistické, dalšími jejími institucemi jsou [[Brána - misijní středisko]], [[Diakonie Evangelické církve metodistické v ČR]] a 9 [[středisko křesťanské pomoci|středisek křesťanské pomoci]].
* [[Apoštolská církev]] eviduje přes 40 sborů, z toho 2 sbory nesou označení křesťanské centrum. Dalšími právnickými osobami jsou [[Diakonie Apoštolské církve]], [[Global University]], [[Misijní společnost ŽIVOT]] a [[Teen Challenge International ČR]].
* [[Novoapoštolská církev v ČR]] neeviduje své církevní instituce
* [[Křesťanské sbory]] evidují kolem 30 křesťanských sborů.
* [[Církev Křesťanská společenství]] eviduje asi 27 sborů Křesťanské společenství a asi 20 misijních skupin Křesťanské společenství.
* [[Církev Slovo života]] eviduje 9 sborů a 4 misijní skupiny
* [[Církev víry]] eviduje 11 sborů
* [[Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice]] neeviduje své církevní instituce
* [[Novoapoštolská církev v ČR]] neeviduje své církevní instituce
* [[Obec křesťanů v České republice]] neeviduje své církevní instituce
* [[Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice]] neeviduje své církevní instituce
 
=== Další náboženské společnosti ===
* [[Náboženská společnost Svědkové Jehovovi]]: několik desítek [[sál Království|sálů Království]]. K 30. listopadu 2007 byly vymazány Sbor badatelů Bible Čechy a Sbor badatelů Bible Morava, k 27. květnu 2004 byl vymazán Sbor badatelů Bible Příbor.
* [[Náboženská společnost českých unitářů]]: 4 obce (Obec širšího společenství českých unitářů, Pražská obec unitářů, obce unitářů v Brně a Plzni)
 
=== Další náboženské společnosti ===
* [[Federace židovských obcí v České republice]]: 10 [[židovská obec|židovských obcí]], [[Chevra Kadiša ČR]] (náboženská, kultovní, organizační a vzdělávací činnost, pořádání sbírek)
* [[Ústředí muslimských obcí]] eviduje 5 [[muslimská obec|muslimských obcí]]