Wikipedie:WikiProjekt Chráněná území/Grant: Porovnání verzí

m
Často je vhodné se taky podívat na Commons, jak daný druh vypadá a jak moc je fotograficky pokryt. Často se Vám může podařit získat naprosto unikátní fotografii druhu, který na Commons nemá žádnou či jen velmi málo fotografií. Pokud se Vám pak podaří konkrétní druh najít a vyfotografovat, může Vás hřát pocit z dobře vykonané práce dvojnásobně.
 
Následně zkontrolovat baterie ve fotoaparátu a to, jestli tam máte vloženou kartu. Pokud jste takto vybaveni a vše prověřeno, nezbývá než vyrazit do přírody libovolným dopravním prostředkem. V závislosti na dopravním prostředku Vám bude provedeno vyúčtování. Pokud pojedete autobusem či vlakem, uchovejte si jízdenku, na jejímž základě bude Vaše cesta proplacena. Pokud jedete autem, bude Vám proplacen každý najetý kilometr dle [[:meta:Mediagrant/Obecná pravidlaw|obecných pravidel Mediagrantu]].
 
Až přijedete na lokalitu, chovejte se k ní slušně a snažte se jí nepoškodit a rozhodně nic netrhat a neodnášet, jelikož všechna tato území jsou pod ochranou státu. Naším cílem je zdokumentovat tato území, nikoliv je vyplundrovat. Snažte se vyfotografovat území nejprve z dálky, aby byl vidět jeho vztah k okolí, pokud máte možnost, obejděte území. Více ho prozkoumáte a zjistíte, z jaké strany je nejhezčí a taktéž fotografie, kdy máte slunce v zádech či kolmo na směr focení jsou vždy lepší, než ty, co pořídíte proti světlu. Po celkových fotografiích zkuste udělat dílčí snímky území a pokud budete mít štěstí, v té době objevíte i předmět ochrany. Zkuste jej tedy nafotit. Obdobně postupujte i na dalších lokalitách, které máte ten den v mapě vyznačeny.