Trestní právo procesní: Porovnání verzí

Přidáno 1 112 bajtů ,  před 8 lety
 
== Subjekty trestního řízení ==
 
Za subjekt tresního řízení je třeba považovat ty činitele, kteří mají a vykonávají vliv na průběh tresního řízení a kterým trestní řád k vykonávání tohoto vlivu poskytuje určitá procestní práva nebo ukládá určité procesní povinnosti.
 
Subjekty trestního řízení
# OČTŘ, tj. soud, státní zástupitelství, policejní orgán
# OČTŘ
# osoba, proti níž se vede trestní řízení
# obhájce osoby, proti níž se vede trestní řízení
# poškozený
# zúčastněná osoba
# zástupce zájmového sdružení občanů
# osoby se samostatnými obhajovacími právy
# orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
- svědci, znalci, tlumořníci, pokud uplatňují svůj nárok na svědečné, resp. znalečné, tlumočné
 
 
 
* osoba, proti níž se vede trestní stíhaní-trestní řád tuto osobu označuje několika pojmy(podle stádia trestního řízení
** podezřelý-je to osoba, která byla zadržena ve smylslu ust. § 76 odst. 1 tr. řádu, nebo předvolánakteré probylo sděleno podezření, žeze spáchalaspáchání trestnítrestného činčinu, ale nebylo proti ní zahájeno trestní stíhání
** obviněný-ten, proti němuž bylo zahájeno trestní stíhání(policejní orgán vyhotoví usnesení o zahájení trestního stíhání)
** obžalovaný-po nařízení hlavního líčení
* obhájce osoby, proti níž se vede trestní stíhání-poskytuje obviněnému potřebnou právní pomoc
**v trestním řízení to může být jen advokát
**obhájce může obviněnému zvolit i jeho příbuzní v pokolení přímém. Pokud je obviněný zvaben způsobilosti k právním úkonům, nebo je jeho způsobilost k právním úkonům omezena, mohou tak příbuzní obviněného postupovat i proti jeho vůli.
**obhájce zvoleného pověřuje obhajobou obviněný-udělí mu plnou moc ke svému zastupování
**v případech stanovených zákonem musí mít obviněný obhájce a to i tehdy, když si jej sám nezvolí, nebo si jej zvolit nechce=NUTNÁ OBHAJOBA; Příklady nutné obhajoby:
***je-li stíhán mladiství
***hrozí-liu mutrestných vyššíčinů s horní hranicí trestní sazbasazby přinejmenším 5 let, je-li ve vazbě,nebo ve výkonu trestu, v zabezpečovací detenci,
***má li to soud, případně státní zástupce v přípavném řízení za nezbytné, neboť vzhledem k očividným psychickým vadám obviněného mají pochybnosti o jeho schopnosti náležitě se hájit.
 
* Poškozený-je to ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdravím nebo způsobena majetková, morální nebo jiný škoda
* orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)-při soudních jednáních mají právo činit návrhy, dávat otázky a pronést závěrečnou řeč
** může podávat opravné prostředky ve prospěch mladistvého
*** má právo na dorušení obžaloby, proti níž může podat opravný prostředek i proti vůli mladistvého obviněného. Lhůta mu běží samostatně.
 
== Průběh trestního řízení ==
Anonymní uživatel