František Josef Lothar Silva-Tarouca: Porovnání verzí