Aspektově orientované programování: Porovnání verzí

{{Sloh}}
({{Sloh}})
{{Sloh}}
V softwarovém inženýrství, se paradigma '''aspektově orientovaného programování''' ('''AOP''', anglicky '''Aspect-oriented Programming''') pokouší pomoci programátorovi v oddělení koncernů, neboli rozbít program na jasné části, které co nejméně překrývají různou funkcionalitu. Zajdeme-li do důsledků, AOP se zaměřuje na modularizaci a zapouzdření průřezových koncernů.