Přirozená soustava jednotek: Porovnání verzí

Přidáno 461 bajtů ,  před 10 lety
poznámka o aktuálním pozorování k interpretaci Planckovy délky
m (oprava chybky v odkazu, + jazyk)
(poznámka o aktuálním pozorování k interpretaci Planckovy délky)
| <math>\varepsilon_0\,</math>
| [[hmotnost|M]]<sup>-1</sup>[[délka|L]]<sup>-3</sup>[[čas|T]]<sup>2</sup>[[elektrický náboj|Q]]<sup>2</sup>
| 8,854&nbsp;187&nbsp;817...×10<sup>-12</sup> [[farad|F]]·[[metr|m]]<sup>-1</sup> (přesně)<ref group="pozn.">Přesná hodnota je dána výrazem 4<math>\pi</math>·(299&nbsp;792&nbsp;458)<sup>-2</sup>·10<sup>7</sup> [[farad|F]]·[[metr|m]]<sup>-1</sup></ref>
|-
| - [[Coulombův zákon|konstanta Coulombovy síly]]
| <math> \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} </math>
| [[hmotnost|M]][[délka|L]]<sup>3</sup>[[čas|T]]<sup>-2</sup>[[elektrický náboj|Q]]<sup>-2</sup>
| 8,987&nbsp;551&nbsp;787...×10<sup>9</sup> [[newton|N]]·[[metr|m]]<sup>2</sup>·[[coulomb|C]]<sup>-2</sup> (přesně)<ref group="pozn.">Přesná hodnota je dána výrazem (299&nbsp;792&nbsp;458)<sup>2</sup>·10<sup>-7</sup> [[newton|N]]·[[metr|m]]<sup>2</sup>·[[coulomb|C]]<sup>-2</sup></ref>
|-
| [[Elementární náboj]]
'''[[Planckova konstanta]]''' byla zavedena<ref>http://bibliothek.bbaw.de/bibliothek-digital/digitalequellen/schriften/anzeige/index_html?band=10-sitz/1899-1&seite:int=479</ref> jako neredukovaná. Dnes je tato hodnota výhodná v některých oblastech kvantové [[fyzika kondenzovaného stavu|fyziky kondenzovaného stavu]], zejména ve fyzice nízkých teplot. Zde se ve veličinových vztazích objevuje Planckova konstanta v neredukované podobě, jsou na ní založeny také některé univerzální konstanty v tomto oboru, jako von Klitzingova konstanta <math>R_\mathrm{K}=\frac{h}{e^2}</math>, Josephsonova konstanta <math>K_\mathrm{J}=\frac{2e}{h}</math> nebo kvantum [[magnetický tok|magnetického toku]] <math>\Phi_0=\frac{h}{2e}</math>.
 
V ostatních oblastech se dává přednost redukované Planckově konstantě, která je považována za univerzálnější, neboť mimo jiné respektuje racionalizaci u harmonických dějů<ref group="pozn.">Dle racionalizace by faktor 2<math>\pi</math> měly obsahovat vztahy vyjadřující veličiny odpovídajících celé periodě pomocí "přirozených" veličin (analogie obvodu kruhu u kruhové symetrie pomocí poloměru) a naopak výrazy pro [[fáze (vlna)|fázi]] kmitu nebo vlny by již tento nadbytečný faktor obsahovat neměly; proto se jeví oproti [[frekvence|frekvenci]] jako "přirozenější" odvozená veličina [[úhlová frekvence]] a následně (např. ze vztahu pro energii fotonu <math>E=\hbar \omega</math>) též [[redukovaná Planckova konstanta|''redukovaná'' Planckova konstanta]].</ref> a vystupuje jako základní hodnota [[komutátor (algebra)|komutátoru]] operátorů nekompatibilních [[pozorovatelná|pozorovatelných]].
 
 
 
===Fyzikální význam===
Planckova délka a čas vyjadřují hranici platnosti klasických [[vědecký zákon|zákonů]] [[fyzika|fyziky]]. Pro [[vzdálenost]] menší než '''Planckova délka''' (ca. 10<sup>-35</sup> m) a časový interval kratší něž '''Planckův čas''' (ca. 10<sup>-43</sup> s) [[euklidovský prostor|prostor]] a [[čas]] ztrácejí své známé vlastnosti [[kontinuum|kontinua]] a začínají se projevovat jejich kvantové vlastnosti. Každý objekt, který by byl menší než Planckova délka, by měl podle [[relace neurčitosti]] tolik [[energie]] resp. takovou [[hmotnost]], že by zkolaboval do [[černá díra|černé díry]]. K popisu jevů v takto malém měřítku je potřeba použít teorii, která by korektně spojovala [[kvantová mechanika|kvantovou mechaniku]] s [[obecná teorie relativity|obecnou teorií relativity]], jejíž hledání patří k největším výzvám současné [[fyzika|fyziky]].{{#tag:ref|Kosmická měření však naznačují, že kvantová "zrnitost" prostoru se projevuje až u rozměrů řádově 10<sup>-48</sup> nebo menších, tedy o více než deset řádů menších než Planckova délka.<ref>[http://www.sciencedaily.com/releases/2011/06/110630111540.htm Quantum 'Graininess' of Space at Smaller Scales? Gamma-Ray Observatory Challenges Physics Beyond Einstein]. Science''Daily'', 1. 7. 2011 (anglicky)</ref>|group="pozn."}}
 
===Odvozené Planckovy jednotky===
==Odkazy==
===Poznámky===
<references group="pozn." />
 
===Reference===