Elektromagnetická zbraň: Porovnání verzí

Odebráno 7 928 bajtů ,  před 9 lety
přepracování dle AfD
m (typo)
(přepracování dle AfD)
Prostřeky'''Elektromagnetická dálkovéhozbraň''' působeníči na'''vysokofrekenční lidskouzbraň''' psychiku,je nervovouzbraň soustavupůsobící ana ostatnícíl orgányvyzařovanými lidského[[elektromagnetické organismuvlnění|elektromagnetickými jsouvlnami]]. souhrnněVlnění označoványvysokých jakoradiových psychofyzickéfrekvencí zbraně.poškozuje Jsou-lielektroniku, psychofyzickémikrovlnné zbraněfrekence tvořenymohou technickýmovlivňovat zařízeními např.mozkovou vyzařujícíčinnost elektromagnetické vlny hovoříme vysokofrekvenčních zbraníchlidí. VysokoferekvenčníElektromagnetické zbraně jsou kategoriikategorií [[neletální zbraň|neletálních zbraní]] (Non-Lethal Weapons), což jsou takové zbraně, které mají na určitou dobu vyřadit z činnosti vybranou skupinu lidí, aniž by přímo ohrozily jejich životy, nebo vyřadit z činnosti vybrané druhy vojenské techniky, resp. znemožnit jim vést bojovou činnost.<ref>[http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=2212 Neletální zbraně, část Vysokfrekvenční zbraně]</ref>
{{AfD}}
'''Psychoelektronické ohrožení demokracie''' je teorie o zneužití poznatků o reakcích lidského organismu a nervového systému na [[modulace|modulovanou]] [[elektromagnetismus|elektromagnetickou]], popř. jinou energii v technologiích dálkového ovlivňování fyziologických stavů a psychických funkcí člověka. Prostředkem působení na psychické funkce a fyziologickou činnost orgánů člověka jsou psychofyzické zbraně, které jsou v klasifikaci zbraní zařazeny mezi nesmrtící zbraně.
<ref>Slovník geopolitické a národní bezpečnosti. str. 256 (Абдурахманов М.И. a kol.:
Геополитика и национальная безопасность. Словарь основных понятий и определений. Москва., РАЕН, 1998)</ref>
 
Vysokofrekvenční zbraně vyzařují elektromagnetickou energii v části elektromagnetického spektra rádiových vln. Mechanismus působení vysokofrekvenčních zbraní na lidský organismus je možné rozdělit na energetický a informační. Nejvíce je prozkoumáno tepelné působení silných toků vysokofrekvenční energie. Vysokofrekvenční elektromagnetické záření, v závislosti na nosném kmitočtu a výkonu, narušuje činnost mozku a centrální nervové soustavy a dočasně vyřazuje člověka z činnosti. Může způsobovat poruchy vnímání, únavu a ospalost nebo naopak neklid a stres, pocit hladu, žízně, teploty, chladu, bolesti, svědění a někdy i další vedlejší vjemy. Účinek je jedincem vnímán současně jako nesnesitelný bolestivý pocit intenzivních šumů a pískání, doprovázený úzkostí a nevolností v závislosti na konkrétních podmínkách a parametrech signálu.<ref>[http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=2212 Neletální zbraně, část Vysokfrekvenční zbraně]</ref>
=== Charakteristika ===
Na počátku 21. století vznikají kvalitativně nové zbraně založené na nových poznatcích vědy, informačních a komunikačních technologiích. Objektem napadení těchto zbraní je psychika člověka, podstatou je skryté informační ovlivňování, které tvoří narůstající nebezpečí současnosti.
<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Prokofjev
| jméno = V.F.
| odkaz na autora =
| titul = Aktuální problémy informačního odporu (Aктуальныe проблемы информационнoгo противоборства): Negatívní aspekty informační revoluce 20. století
| vydavatel = MAKBP
| místo = Moskva
| rok = 2000
| strany = 136
| isbn =
}}</ref><ref>[http://www.csef.ru/pdf/1034.pdf online:]</ref>
Souborným označením těchto zbraní je pojem psychofyzické zbraně.
<ref>Slovník geopolitické a národní bezpečnosti. str. 256 (Абдурахманов М.И. a kol.:
Геополитика и национальная безопасность. Словарь основных понятий и определений. Москва., РАЕН, 1998)</ref>
Některé zdroje uvádí, že se jedná o psychotronické zbraně.
Psychotronika se zaměřuje především na související techniky uplatnění vlivu na vědomí. Prostřednictvím generování (výroby) vysokých kmitočtů a nízkých kmitočtů ke kódování mozku biolokačními (biologicko radiolokačními) stanicemi pro vyvolávání psychických reakcí. Aktivní využití psychotronické zbraně je prostředkem psychologické války.<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Цыганков В.Д., Лопатин В.Н.
| jméno =
| odkaz na autora =
| titul = Психотронное оружие и безопасность России
| vydavatel = Ревл- бук
| místo = Москва
| rok = 1999
| strany = 129
| isbn =
}}</ref><ref>{{Citace monografie
| příjmení =
| jméno =
| odkaz na autora =
| titul = ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК н. 40
| vydavatel = Ревл- бук
| místo = Київ
| rok = 2009
| strany = 355
| isbn =
}}</ref>
Jiné zdroje uvádí, že psychotronické zbraně tvoří součást (kategorii) psychofyzikálních zbraní a jsou definovány jako "prostředky a metody antropogenního vlivu na fyzické zdraví a lidské vědomí, na základě frekvenčních rozsahu jednotlivých orgánů a mozku člověka.<ref>[http://www.tech.clan.su/publ/psikhotropnoe_oruzhie/47-1-0-339 Psychotronické zbraně]</ref><ref>[http://moscomeco.narod.ru/-2-.htm Psychofyzické zbraně]</ref> Jedná se o nové psychologické a politické technologie, kde využití různé formy informace se stává novým rozhodným faktorem i pro ovlivňování, psychiky, vědomí a vůle člověka.<ref>[http://www.galactic.org.ua/SLOVARI/p93.htm Expert generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace Прокофьев В.Ф.: ОПАСНО! ОБЪЕКТ АТАКИ - ПСИХИКА И СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА (Pozor, objekt útoku - psychika a vědomí člověka)]</ref> Modulované elektromagnetického pole tvoří nosič informací, které se přenáší do lidského mozku a ovlivňuje funkce lidského chování.<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Нефедов
| jméno = Е.И.
| odkaz na autora =
| titul = Взаимодействие физических полей с живым веществом
| vydavatel = Тул. ГУ
| místo = Тула
| rok = 1995
| strany =
| isbn =
}}</ref>
Časopis Nature v roce 1998 zveřejnil článek z výroční schůze francouzké Národní komise pro bioetiku, ve kterém je uvedeno, že na neurologii se hledí jako na vědu jejíž vývoj otvírá cestu k ohrožení lidských práv.<ref>Časopis Nature, sv. 391, ze dne 22.1.1998, Výroční schůze francouzké Národní komise pro bioetiku</ref> V září roku 2000 denník Špígl z odvoláním na časopis Nature zveřejnil serii článků Psychoelektronické ohrožení demokracie – Tajné závody ve zbrojení.<ref>Špígl, dne: 8., 9, 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19,.21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., a 29. září 2000</ref> Čímž zavedl pojem „Psychoelektronické ohrožení demokracie“. Obsahem článků jsou komentáře, výpovědi svědků, vědců, i některá technická data, které tvrdí, že Rusko a USA mají elektronické prostředky k ovládaní člověka a celých populací.
 
=== Povědomí v České republice ===
V České republice je pojem psychoelektronického ohrožení demokracie používám v souvislosti s činností Občanského sdružení za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením.<ref>[http://web.iol.cz/mhzzrz/ Babáček M.: Občanské sdružení za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením]</ref>. Pojem psychotronické zbraně ani radiofrekvenční záření není v ČR běžně používán. Psychotronika je považována za doménu léčitelů.<ref>[http://www.sysifos.cz/index.php?id=slovnik&act=zobrazit&idd=&pismeno=&vyraz=1189080492&heslo=Psychotronika Sisyfos: Psychotronika]</ref>.
 
=== Prostředky působení na psychiku a organismus člověka ===
Prostřeky dálkového působení na lidskou psychiku, nervovou soustavu a ostatní orgány lidského organismu jsou souhrnně označovány jako psychofyzické zbraně. Jsou-li psychofyzické zbraně tvořeny technickým zařízením např. vyzařující elektromagnetické vlny hovoříme vysokofrekvenčních zbraních. Vysokoferekvenční zbraně jsou kategorii neletálních zbraní (Non-Lethal Weapons), což jsou takové zbraně, které mají na určitou dobu vyřadit z činnosti vybranou skupinu lidí, aniž by přímo ohrozily jejich životy, nebo vyřadit z činnosti vybrané druhy vojenské techniky, resp. znemožnit jim vést bojovou činnost.<ref>[http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=2212 Neletální zbraně, část Vysokfrekvenční zbraně]</ref>
Vysokofrekvenční zbraně vyzařují elektromagnetickou energii v části elektromagnetického spektra rádiových vln. Mechanismus působení vysokofrekvenčních zbraní na lidský organismus je možné rozdělit na energetický a informační. Nejvíce je prozkoumáno tepelné působení silných toků vysokofrekvenční energie. Vysokofrekvenční elektromagnetické záření, v závislosti na nosném kmitočtu a výkonu, narušuje činnost mozku a centrální nervové soustavy a dočasně vyřazuje člověka z činnosti. Může způsobovat poruchy vnímání, únavu a ospalost nebo naopak neklid a stres, pocit hladu, žízně, teploty, chladu, bolesti, svědění a někdy i další vedlejší vjemy. Účinek je jedincem vnímán současně jako nesnesitelný bolestivý pocit intenzivních šumů a pískání, doprovázený úzkostí a nevolností v závislosti na konkrétních podmínkách a parametrech signálu.<ref>[http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=2212 Neletální zbraně, část Vysokfrekvenční zbraně]</ref>
Všechny přímé i nepřímé účinky působení vysokofrekvenčních zbraní na lidský organismus ale zatím nejsou známy. O jejich naprosté neškodnosti není většina lékařů jednoznačně přesvědčena. Pochybnosti byly posíleny v souvislosti s válkou v Perském zálivu. Jednou z možných příčin onemocnění vojáků mohlo být jejich vystavení účinkům vysokofrekvenčního záření při průletech bojových letounů s aktivovanými rádiovými/radiolokačními rušiči nad vlastními vojsky. Někdy se hovoří o efektu tzv. slyšitelnosti rádiového vysílání zasaženou osobou, který spočívá v tom, že lidé nacházející se v silném poli rozhlasového vysílače slyší tzv. "vnitřní hlasy a hudbu". Odborníci v oboru vysvětlují podstatu tohoto jevu tím, že někteří jedinci dokáží detekovat nosnou modulovanou frekvenci nelineárním vnitřním prostředím lidského organismu s následnou transformací na signály, vnímatelné sluchovým nervem. Druhotným následkem může být zcela zřetelné pískání v uších, doprovázené poruchami spánku, nechutenstvím a nadměrnou únavou, přetrvávající i několik dní.<ref>[http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=2212 Neletální zbraně, část Vysokfrekvenční zbraně]</ref>
 
Další systémy ovlivňující psychiku jsou odvozeny od zvukových vln tzv. akustické zbraně. Akustické zbraně zahrnují zbraně založené na vyzařování energie v celé oblasti slyšitelných kmitočtů (zvukové) a v navazujících oblastech nižších i vyšších, lidským sluchem neslyšitelných kmitočtů. Generátory zvuku velmi nízkého kmitočtu s dostatečným výkonem vyzařují kombinace nelibozvučných tónů a akordů s různými šumy a zázněji o velmi intenzivní hlasitosti. Způsobují vyřazení lidí z jakékoliv činnosti, jejich dezorientaci, nevolnost, zvracení a křeče vnitřních orgánů. Vliv infrazvuku na organismus a lidskou psychiku se v USA intenzivně zkoumal již v 60. a 70. letech, a to jak pro využití policií, tak jako zbraně. Ukázalo se, že již nízké úrovně signálu mohou vyvolat hluboký pocit strachu a davovou paniku.<ref>[http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=2212 Neletální zbraně, část Akustické zbraně]</ref>
 
=== Externí odkazy ===
* [http://web.iol.cz/mhzzrz/ Babáček M.: Občanské sdružení za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením]
* [http://www.cez-okno.net/clanok/psychoenergeticke-zbrane-a-ututlany-skandal-v-byvalem-sssr výpis z knihy Robert Becker „Elektrické tělo“ - Psychoenergetické zbraně a ututlaný skandál v bývalém SSSR]
* [http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=2212 Neletální zbraně]
 
=== Literatura ===
*Psychoelektrické ohrožení demokracie - Tajné závody ve zbrojení, AVIS Praha 2000
*Цыганков В.Д.: Психотроника и безопасность России, СИНТЕГ, Москва 2003, ISBN 5-89638-066-6
*Aktuální problémy informačního odporu (Aктуальныe проблемы информационнoгo противоборства) [http://www.csef.ru/pdf/1034.pdf online]
=== Související články ===
*[[MKULTRA]]
*[[HAARP]]
*[[Zombie]]
*[[Psychotronika]]
*[[Čipová totalita]]
 
=== Reference ===
<references/>
{{pahýl}}
 
{{pahýl - zbraně}}
[[Kategorie:Pseudověda]]
 
[[Kategorie:PseudovědaZbraně]]
 
[[en:Electromagnetic weapon]]