Ježíš Kristus: Porovnání verzí

Přidán 1 bajt ,  před 10 lety
znělo to jakoby by už všichni vymřeli.
(Revertuji tento silný POV bez zdrojů, kdo chce to tu mít, ať to ozdrojuje.)
(znělo to jakoby by už všichni vymřeli.)
 
Ježíšovo učení navazuje na židovské tradice, které se snaží, v návaznosti na prorockou tradici, obnovit. Ježíš hlásá dobrou zvěst (εὐαγγέλιον ''euangelion'', evangelium) o odpuštění hříchů ( jež bylo předzvětší [[vykoupení]] skrze Ježíšovu smrt), brzkém příchodu božího království. Vyzývá k pokání, obrácení a změně smýšlení. Hlásá osvobození od jha formálních a rituálních náboženských požadavků, aby podpořil jejich autentičnost, plnost a neokázalost v lásce k Bohu a k bližnímu. Ježíšova kritika není politická, nýbrž náboženská. Ježíš nadřazuje [[etika|etických]] principy sounáležitosti a milosrdenství k bližním nad náboženskou, [[etnie|etnickou]], rodinnou či [[genderovou]] příslušností i nad servilitou vůči Bohu. Podporuje pokorné, upřímné, statečné, spravedlivé, utiskované, nemocné atd., a přitom hrozí pyšným, pokrytcům, lidem parazitujícím na náboženství k vlastnímu prospěchu. Klade důraz na milosrdenství, odpuštění, láska k nepřátelům, sebekritičnost, ukazuje smysl sebezáporu, utrpení a snášení obtíží.
Jeho následovníci očekávaliočekávají, že přinese spásu [[Židé|Židům]] i ostatním národům.
 
Ježíšovo sebepojetí není z evangelií jednoznačně zřejmé, což se promítá i v teologických sporech raného křesťanství.
Neregistrovaný uživatel