Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 5 bajtů ,  před 9 lety
bez shrnutí editace
# Musí mí velké nadšení.
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že například v současné době není z hlediska [[Théraváda|théravády]] možné stát se „skutečným bódhisattou“bódhisattvou“, jelikož i kdyby se podařilo vyhovět všem uvedeným předpokladům, není možné splnit čtvrtou podmínku - posledním žijícím [[Sammá-sambuddha|sammá-sambuddhou]] byl [[Gautama Buddha|SiddhatthaSiddharttha Gótama]] a příští [[Sammá-sambuddha|buddha]] se objeví až v daleké budoucnosti ([[Sammá-sambuddha|buddha]] [[Maitréja|Metteja]], v [[sanskrt]]u [[Maitréja]]). V komentářích k [[pálijský kánon|pálijskému kánonu]] je však uváděno, že vzhledem k náročnosti nastoupení cesty bódhisatty je dokonce nutné dlouho dobu se připravovat na samotné složení slibu před žijícím [[Sammá-sambuddha|buddhou]], tedy na to aby se člověk mohl stát „skutečným bódhisattou“bódhisattvou“, nebo bychom mohli spíše říci „potvrzeným bódhisattou“bódhisattvou“. Z příběhu o [[Sumédhó|Sumédhovi]] vyplývá, že tento „potvrzený bódhisatta“bódhisattva“ se v daleké budoucnosti neodvratně stane [[Sammá-sambuddha|buddhou]], kdežto „nepotvrzený bódhisatta“bódhisattva“ může ještě kdykoli „sejít z cesty“ a stát se [[arahatarhat]]em ([[Sávakabuddha|buddhou-žákem]]) - síce osvícenou bytostí, ale bez dokonalých učitelských schopností [[Sammá-sambuddha|buddhy]].
 
Učiní-li tedy adept slib před [[Sammá-sambuddha|buddhou]], ten mu potvrdí, zda-li se [[Sammá-sambuddha|buddhou]] skutečně stane (v příběhu o [[Sumédhó|Sumédhovi]] to byl [[Sammá-sambuddha|buddha]] [[Dípankára]]), sdělí mu dobu, po kterou mu bude jeho cesta trvat, podrobnosti života, ve kterém dosáhne svého cíle – jeho jméno, v jaké rodině se narodí, kdo budou jeho největší žáci, pod jakým stromem dosáhne osvícení. Avšak [[Sammá-sambuddha|buddha]] bódhisattovy nesděluje, že je nutné během nespočtu životů kultivovat 10 [[Páramitá|páramí]] (dokonalostí), na to pomocí svých nadpřirozených schopností musí přijít „novopečený“ bódhisattabódhisattva sám.
 
Nejhrozivěji však zní časový úsek, po který trvá cesta bódhisattybódhisattvy od složení slibu po realizaci [[Sammá-sambuddha|buddhovství]]. Nejkratší možnou dobu může cesta trvat 4 ''asankhejja'' a 100 tisíc [[kappa|kapp]] ([[kappa]] – věk , eón nebo světový cyklus, doba trvání existence vesmíru od jeho vzniku do jeho záníku) a nejdéle pak 16 ''asankhejja'' a 100 tisíc [[kappa|kapp]]. Přičemž [[páli]]jský termín ''asankhejja'' je číslovka nemající ekvivalent v [[Čeština|češtině]]. Přibližný překlad je ''nespočet'', uvádí se, že pravděpodobně se jedná o číslo se 140 nulami, tzn. 10 na čtrnáctou.
 
Podle faktoru, který u bódhisatty převládá se rozlišují tři typy: 1. Paňňádhika bódhisatta, 2. Saddhádhika bódhisatta, a 3. Vírijádhika bódhisatta.
== Bódhisattva podle mahájánových súter ==
 
V [[Mahájána|mahájáně]] je situace mnohem složitější. [[Mahájánové sútry|Mahájánová literatura]] netvoří jeden systematický celek, jednotlivé [[Mahájánové sútry|sútry]] vznikaly postupně a na sobě nezávisle, proto také pojetí bódhisattvy se mezi nimi liší. Obecně lze říci, že se shodují v hodnocení cesty bódhisattvy jako duchovní cesty vyšší úrovně nežli cesta [[Pratjékabuddha|pratjékabuddhy]] nebo [[arahat]]a, kterou označují za [[Hínajána|hínajánu]] (malý vůz). Některé [[Mahájánové sútry|sútry]] nezatracují zcela cestu [[Hínajána|malého vozu]] a uznávají, že vede k realizaci [[Nirvána|nirvány]]. Jiné však tvrdí, že jedinou pravou cestou je cesta bódhisattvy a [[Pratjékabuddha|pratjékabuddhové]] i [[arahatarhat]]i se budou muset též jednoho dne vydat na dráhu bódhisattvy, jestliže chtějí realizovat „skutečnou“ [[Nirvána|nirvánu]]. Typickým příkladem tohoto přístupu je [[Lotosová sútra]] ([[Lotosová sútra|Sadharmapundaríka-sútra]]).
 
Jednotlivé [[mahájánové sútry]] se vzájemně liší i ve výčtu [[Páramitá|páramit]] (dokonalostí), které musí bódhisattva na své cestě kultivovat, aby mohl dosáhnout realizace [[Buddha|buddhovství]]. Uvádí se 6 páramit, 4 nebo i 10 stejně jako v [[Théraváda|théravádové]] tradici. Mezi jednotlivými [[páramitá]]mi nabyla v [[Mahájána|mahájáně]] na vyznamu ''moudrost'' ([[pradžňá]]), která bódhisattvovi umožní vykonávat jeho spásné poslání – osvobodit nespočet cítících bytostí ze [[Samsára|samsáry]] a ''soucit'' ([[karuná]]) – vlastnost, která bódhisattvu pohání v jeho spasitelském úkolu.
V [[Mahájána|mahájáně]] byly také rozpracovány jednotlivé stupně duchovního pokroku bódhisattvy. Tyto stupně nebo úrovně jsou nazývány ''bhúmi'' (země). Cesta bódhisattvy začíná probuzením tzv. [[Bódhičitta|bódhičitty]] – tj. zaměření mysli na [[Bódhi|osvícení]]. Bódhičitta musí být neustále udržována. Dále obdobně jako dle [[Théraváda|théravády]] pronáší adept slib bódhisattvy, který však není nutné přednést před žijícím [[Buddha|buddhou]]. Bódhisattva se pak vydává na cestu při níž prochází jednotlivými stupni (úrovněmi).
 
I počet stupňů se podle jednotlivých [[Mahájánové sútry|mahájánových súter]] liší. Pravděpodobně existovalo nejprve jen šest stupňů, později však texty ''Bódhisattva-bhúmi'' a [[Lankávatára sútra]] přidávají sedmý stupeň. V textu ''Dašabhúmika sútra'' se již objevuje deset úrovní, přesto je dosti zřejmé, že deset stupňů vzniklo tak, že k předcházejícím sedmi byly přidány tři, aby se počet „zaokrouhlil“ na deset. Dle tohoto textu v sedmém stupni dosahuje bódhisattva individuálního osvobození, které je rovno [[Bódhi|osvícení]] [[arahatarhat]]a, ale nedá se tímto úspěchem zlákat a pokračuje dál na své cestě až k realizaci [[Buddha|buddhovství]]. Každá úroveň má svůj název, který ji charakterizuje. Pro jednotlivé stupně pokroku je typické, že v nich bódhisattva vždy kultivuje jednu [[Páramitá|páramitu]], i když to samozřejmě neznamená, že by ostatní naprosto zanedbával. Bódhisattva získává nutné zkušenosti a vlastnosti, po dosažení náležitého stupně pokroku postupuje na další úroveň. Deseti-stupňový výčet jednotlivých úrovní je následující:
 
# ''Pramuditá bhúmi'' (''radostná úroveň''): Bódhisattva prožívá radost z nastoupené cesty, z odložení strachu ze smrti a ze zrození v nižších úrovních bytí. Dominantní [[Páramitá|páramitou]] kultivovanou v tomto období je štědrost ([[dána]]).
Anonymní uživatel