Syntax: Porovnání verzí

Přidáno 50 bajtů ,  před 11 lety
styl, dopl, drob upr
m ({{Šablona:Lingvistika}})
(styl, dopl, drob upr)
V [[Informatika (počítačová věda)|informatice]] '''syntaxe''' označuje pravidla pro zápis [[formální jazyk|formálního jazyka]] (například [[programovací jazyk|programovacího]]). Syntax popisuje význam jednotlivých znaků a skupin znaků, například jak může vypadat název [[proměnná|proměnné]] nebo [[funkce (programování)|funkce]] (pokud je jazyk má), určuje kde se může objevit jaký speciální znak či klíčové (rezervované) slovo - tedy slovo se zvláštním významem. Většinou počítačové jazyky používají slova z jazyka přirozeného (zejm. angličtiny) nebo jejich zkratky. Nejčastějším způsobem popisu syntaxe formálního jazyka je [[formální gramatika]]. Pravidla gramatiky umožňují sestavit podle lineárního zápisu jazyka stromovou strukturu zvanou ''syntaktický strom''. Zjišťování syntaxe (viz [[syntaktická analýza]]) typicky předchází [[lexikální analýza]], která rozdělí vstupní text na (lexikální) části zvané ''lexémy'' anebo ''tokeny''. Výsledky syntaktické analýzy využívá [[sémantická analýza]], resp. její části.
 
'''KlasickáTradiční skladba(složková) syntax''' obsahujepředstavuje popis skladebních vztahů a [[větný člen|větných členů]], rozdělila věty na jednočlenné a dvojčlenné, rozlišila [[souvětí]] [[parataxe|souřadné]] a [[hypotaxe|podřadné]].
 
'''[[valence (lingvistika)|Valenční]] skladbasyntax''' se zakládá na valenci, to jest schopnostschopnosti slov, hlavně [[sloveso|sloves]], vázat na sebe významově těsně určitéjiné výrazy. Základové větné struktury jsou nejjednodušší taková spojení dávající smysl a s plnou mluvnickou funkčností, z nichž se dají vytvořit gramatické větné vzorce. Hlavní soustředění valenční skladby spadá na proces tvoření věty.
 
'''Textová skladbasyntax ([[hypersyntax]], nadvětná syntax)''' zkoumá syntaktické prostředky výstavby textu a tím se stýká se stylistikou.
 
Při zpracování přirozeného jazyka zpracování [[Morfologie (lingvistika)|morfologie]] předchází zpracování syntaxe.