Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
m (+typo)
Bez shrnutí editace
 
SKIP sdružuje na 1200 členů a je organizován na regionálním principu. Má 11 regionálních výborů. Po odborné linii zajišťují činnost sekce (veřejných knihoven, vzdělávání, zaměstnavatelská), kluby (dětských knihoven, školních knihoven, vysokoškolských knihovníků, frankofonní) a komise (ediční, pro zahraniční styky).
 
SKIP se podílí na tvorbě a realizaci koncepcí oboru a jeho legislativy, účastní se odborné přípravy specialistů a přispívá k celoživotnímu vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků, zejména pořádáním odborných akcí, spolupracuje se vzdělávacími
institucemi a dalšími organizacemi, které se doma i v zahraničí zabývají knihovnictvím a informační činností. Vydává 4x ročně svazové periodikum Bulletin SKIP a další odborné publikace.
 
SKIP rozvíjí kontakty s profesními spolky a organizacemi stejného nebo podobného zaměření doma i v zahraničí, je členem Mezinárodní federace knihovnických asociací – IFLA, účastní se evropských projektů, např. CERTIDoc. Zastupuje knihovny v jednání s ochrannými autorskými organizacemi. Organizuje společenské akce pro knihovníky a informační pracovníky. Věnuje se propagaci a podpoře četby/čtenářství, knižní kultury a knihoven.
 
 
'''Po odborné linii zajištují činnost SKIP:'''
 
sekce veřejných knihoven
 
sekce vzdělávání
 
sekce zaměstnavatelská
 
klub dětských knihoven
 
klub školních knihoven
 
klub vysokoškolských knihovníků
 
frankofonní klub
 
ediční komise
 
komise pro zahraniční styky
 
klub lékařských knihoven
 
 
'''Z pravidelných akcí SKIP:'''
 
Noc s Andersenem
 
Kde končí svět – akce podporující dětské čtenářství
 
Březen měsíc čtenář- akce podporující a propagující četbu
 
Biblioweb - soutež o nejlepší webové stránky knihoven
 
Knihovnická dílna - setkání k aktuálním otázkám veřejných knihoven
 
Světový den knihy a autorských práv
 
Kamarádka knihovna - soutež o nejlepší knihovnu pro děti
 
Týden knihoven - propagační akce
 
Knihovny současnosti - celostátní konference(spolupořadatel)
 
Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě - seminář o kooperaci paměťových institucí
 
Den pro dětskou knihu
 
…. a rada akcí v regionech
 
 
'''Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
 
IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767
5319/0800'''
 
== Externí odkazy ==
Neregistrovaný uživatel