Otevřít hlavní menu

Změny

 
===Průvodní listina===
Obsahuje údaje předepsané ADR pro přepravní doklad, např: pojmenování a [[identifikační číslo látky]] - UN číslo, odesílatel, příjemce atd. Údaje musí být napsány v jazyce odesílatele a též anglicky, německy nebo francouzsky.
 
===Písemné pokyny pro případ nehody nebo mimořádné události===
Anonymní uživatel