Wikipedie:Encyklopedický styl: Porovnání verzí

Doplněn bod "v seznamech (událostí, děl, sportovních výsledků) dodržujte chronologické pořadí (od nejstaršího k nejmladšímu)" - viz diskuse Pod lípou
(Doplněn bod "v seznamech (událostí, děl, sportovních výsledků) dodržujte chronologické pořadí (od nejstaršího k nejmladšímu)" - viz diskuse Pod lípou)
* je nevhodné používat v líčení minulosti přítomný čas (i když je to často v literatuře zvykem), tedy nikoliv ''„Beethoven dokončuje svoji 5. symfonii v roce 1808, v témže roce je uvedena...“'', nýbrž ''„Beethoven dokončil svou 5. symfonii v roce 1808, v témže roce byla uvedena“''
* při psaní o aktuálních událostech je vhodné volit takové formulace, aby zůstaly aktuální a přesné po co nejdelší dobu (nikoliv ''„nejzazší lhůta pro podání kandidátních listin letos vyprší 12. března“'' nýbrž ''„nejzazší lhůta pro podání kandidátních listin byla pro rok 2006 stanovena na 12. března“''. Vyhněte se vágním formulacím jako „v současnosti“ nebo „poslední dobou“: text může být čten dlouhou dobu poté, co byl napsán. Vždy přesně určete dobu, k níž se informace vztahuje: ''„v říjnu 2006 existovalo 44 nezávislých ...“''
* v seznamech (událostí, děl, sportovních výsledků aj.) dodržujte chronologické pořadí (od nejstaršího k nejmladšímu)
 
Jako v případě pochyb o správném obsahu, kdy můžete svůj příspěvek srovnat s jinými, mimo jiné i na jiných Wikipediích, můžete se v otázce stylu orientovat tak, že se podíváte na jiné články ze stejného oboru, nejlépe [[WP:Nejlepší články|nejlepší]] a [[WP:dobré články]].