Krajský úřad: Porovnání verzí

Odebráno 162 bajtů ,  před 12 lety
wikilinky a typo -duplicitní wikilinky +wikisource
m (Odstranění linku na rozcestník Hejtman s použitím robota - Změněn(y) odkaz(y) na krajský hejtman)
(wikilinky a typo -duplicitní wikilinky +wikisource)
== Působnost ==
 
Krajský úřad plní úkoly v samostatné [[samostatná působnost|samostatné působnosti]]i uložené mu [[zákon (právo)|zákonem]], [[zastupitelstvo kraje|zastupitelstvem kraje]] a [[rada kraje|radou kraje]] a napomáhá činnosti výborů a komisí. Dále vykonává [[zákon (právo)|zákonem]] stanovenou [[státní správa|státní správu]] ([[přenesená působnost]]).
 
=== Příklady agend v samostatné působnosti ===
 
* příprava materiálů pro jednání [[rada kraje|rady kraje]] a [[zastupitelstvo kraje|zastupitelstva kraje]], [[svobodný přístup k informacím|poskytování informací]], spolupráce s [[média|médii]], vydávání [[věstník kraje|věstníku kraje]], personální věci, vyjadřování k návrhům státních orgánů, které se dotýkají [[působnost]]ipůsobnosti kraje, rozpočetnictví kraje, správa jeho [[majetek|majetku]], zpracovávání koncepcí a strategií pro všestranný rozvoj území kraje a pro potřeby [[občan kraje|občanů kraje]], vykonávání [[zřizovatel]]ských funkcí ve vztahu ke krajským organizacím včetně [[jmenování (pracovní právo)|jmenování]] a [[odvolání (pracovní právo)|odvolávání]] jejich ředitelů, poskytování [[grant (účelový dar)|grantů]] a [[dotace|dotací]], agendy související s čerpáním prostředků ze [[Fondy Evropské unie|strukturálních fondů]].
 
=== Příklady agend v přenesené působnosti ===
* [[svobodný přístup k informacím|poskytování informací]], organizování [[Integrovaný záchranný systém|integrovaného záchranného systému]] na území kraje, státoobčanská řízení (žádosti o udělení [[Státní občanství|státního občanství]], žádosti o osvědčení [[Státní občanství|státního občanství]]), [[Volby|volební]] agendy, [[Matrika|matriky]], [[Vidimace|vidimace]], [[Legalizace|legalizace]], [[Evidence obyvatel|evidence obyvatel]], [[Občanský průkaz|občanské průkazy]], [[Cestovní doklady|cestovní doklady]], registrace [[Zájmové sdružení právnických osob|zájmových sdružení právnických osob]] a [[Dobrovolný svazek obcí|dobrovolných svazků obcí]]
 
* dozor nad výkonem [[přenesená působnost|přenesené působnosti]] [[obec|obcí]], přezkoumávání rozhodnutí ve věcech [[přestupek|přestupků]] a [[jiný správní delikt|jiných správních deliktů]], poskytování [[metodická pomoc|metodické pomoci]] [[obec|obcím]],
 
* státní správa na úseku [[pohřebnictví]], [[veřejná sbírka|veřejných sbírek]], [[ochrana přírody a krajiny|ochrany přírody]] a krajiny]], ochrany [[evropsky významná lokalita|evropsky významných lokalit]], na úseku obchodování s ohroženými druhy, [[Vyhodnocení vlivů na životní prostředí|posuzování vlivu na životní prostředí]], státní správa na úseku [[odpad]]ů,
 
* státní správa [[les]]ů, [[myslivost]]i, uvádění [[reprodukční materiál|reprodukčního materiálu]] do oběhu, [[rybářství]], [[vodovod]]ů a [[stoková síť|kanalizací]], vodního hospodářství, státní správa na úseku [[zemědělství]], státní správa na úseku [[územní plánování|územního plánování]] a [[stavební řád|stavebního řádu]], [[památková péče|památkové péče]], státní správa na úseku [[státní odborný dozor|státního odborného dozoru]] v [[doprava|dopravě]],
 
* státní správa na úseku [[školství]] (dlouhodobý záměr, výroční zpráva, [[školský rejstřík]], přezkoumávání rozhodnutí ředitelů [[škola|škol]] a [[školské zařízení|školských zařízení]], např. o přijetí ke vzdělávání v mateřské škole, střední škole, o stanoveném [[příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních|ošetřovném]], přezkoumávání [[maturita|maturit]], závěrečných zkoušek, absolutorií, stanovení jiného způsobu plnění povinné školní docházky, stanovování [[krajské normativy|krajských normativů]], [[nostrifikace]], …),
 
* státní správa na úseku sociálních věcí (dávky [[státní sociální podpora|státní sociální podpory]], dávky [[sociální péče]], [[příspěvek na péči|příspěvku na péči]], [[sociálně-právní ochrana dětí|sociálně-právní ochrany dětí]], [[náhradní rodinná výchova|náhradní rodinné výchovy]]), rozhodování o návrzích na přezkoumání [[lékařský posudek|lékařských posudků]] o [[zdravotní způsobilost]]i nebo posudků ve věcech [[pracovní neschopnost]]i.
=== Členění ===
 
Krajský úřad se ze zákona člení na odbory a oddělení. Oborová působnost jednotlivých odborů částečně odráží působnost [[ministerstvo|ministerstev]] (odbor [[životní prostředí|životního prostředí]] a [[zemědělství]], odbor [[školství]], mládeže, [[sport]]u a tělovýchovy, odbor pro místní rozvoj), částečně je tato působnost určena vyčleněnou agendou přenesenou na krajský úřad (odbor krajského [[živnostenský úřad|živnostenského úřadu]]), zřízení zbylých odborů vyplývá z konkrétních potřeb kraje jako [[právnická osoba|právnické osoby]] (odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor kontroly, odbor [[interní audit|interního auditu]], odbor kanceláře [[krajský hejtman|hejtmana]], odbor kanceláře ředitele), někdy velmi specifických (odbor průmyslové zóny TRIANGLE).
 
=== Složení ===
 
Krajský úřad tvoří ředitel a [[zaměstnanec|zaměstnanci]] [[kraj]]ekraje zařazení do krajského úřadu. V čele krajského úřadu stojí ředitel; i ten je zaměstnancem kraje. Ředitel odpovídá za plnění úkolů svěřených krajskému úřadu v samostatné i přenesené působnosti. Do funkce ho jmenuje (resp. odvolává) [[krajský hejtman|hejtman]] s předchozím souhlasem ministra vnitra.
 
V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí. Vedoucí odborů jmenuje a odvolává na návrh ředitele rada kraje.
 
Pracovněprávní vztahy zaměstnanců kraje se řídí zejm.zejména [[zákoník práce|zákoníkem práce]] a zákonem o úřednících územních samosprávných celků (zákon č. 312/2002 Sb.).
 
== Externí odkazy ==
{{wikisource|Zákon o krajích (129/2000)}}
 
* [http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?l=129/2000 Krajské zřízení (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích)]
* [http://www.epusa.cz Elektronický portál územních samospráv]